Lady Lai (New version)

Dance
MrWind
851
Lady Lai (New version)

Lời bài hát

Stay I wanna be your man
Please stay you need a helpin' hand
Tonight I'm falling in love in love
Stay I love your Chinese eyes
Please stay 'cause you're a big surprise
Tonight I'm falling in love in love

Oh Lady Lai
The time when you touch me
I'll love you till eternity
Oh ever I'll be
Your loving guy
Be here tonight
Oh Lady Lai
Oh please come stay with me
By the light of the magical moon
Later or soon
I'll be your guy
Be here tonight

Hey you're like a butterfly
Oh stay oh give my love a try
Tonight I'm falling in love in love
Stay I wanna be your man
I feel I'll never feel again
Tonight I'm falling in love in love

Lời Việt

Hãy ở lại,tôi muốn là người đàn ông của em
Hãy ở lại đi,em cần một sự trợ giúp
Tối nay tôi đang chìm vào tình yêu của em
Hãy ở lại,tôi yêu đôi mắt Trung Quốc của em
Hãy ở lại bởi em là một bất ngờ lớn
Tối nay tôi yêu,yêu em

Ôi, Lai
Lúc em chạm vào tôi
Tôi sẽ yêu em mãi mãi
Ôi,mãi mãi tôi sẽ là
Người yêu của em
Hãy ở lại tối nay
Ôi, Lai
Ôi,hãy tới bên tôi
Dưới ánh sáng của vầng trăng diệu kì
Sớm hay muộn
Tôi sẽ là người đàn ông của em
Hãy ở lại đêm nay

Này, em như một con bướm
Ôi,hãy ở lại,cho tình yêu của tôi một cơ hội
Tối nay tôi yêu,yêu em
Ở lại đi,tôi muốn là người đần ông của em
Tôi thấy như tôi sẽ không bao giờ như thế này nữa
Tối nay tôi yêu,yêu em


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...