Landslide

Unknow Category
MrWind
778
Landslide

Lời bài hát

[Verse 1]
I know it hurts sometimes but
You'll get over it
You'll find another life to live
I know you'll get over it

I know you're sad and tired
You've got nothing left to give
But you'll find another life to live
I know you'll get over it

[Chorus]
So when you're caught in a landslide
I'll be there for you, I'll be there for you
And in the rain, give you sunshine
I'll be there for you, I'll be there for you

And every time that you're lonely
Every time that you're feeling low, you should know
I'll be there for you, I'll be there for you
I'll be there for you, you know

[Verse 2]
Mình biết trong cậu đặt rất nhiều kỳ vọng lớn lao,
Nhưng bạn sẽ vượt qua thôi
Bạn sẽ tìm ra một cuộc sống mới để bước tiếp
Mình biết bạn sẽ vượt qua thôi

And I know you feel like everything
Is falling to the wind
But don't you let the thunder in
Cause I know you'll get over it

[Chorus]
So when you're caught in a landslide
I'll be there for you, I'll be there for you
And in the rain, give you sunshine
I'll be there for you, I'll be there for you

And every time that you're lonely
Every time that you're feeling low, you should know
I'll be there for you, I'll be there for you
I'll be there for you, you know

[Bridge]
You fell down by the wayside
Love locked in an overflow
And you threw stones at the starlight
Cause I stood on the sidelines telling you

That I get that you're lonely
And I see that you feel alone
But I hide in your heartbeat
I'll be there for you, you know

[Chorus - Extended]
So when you're caught in a landslide
I'll be there for you, I'll be there for you
And in the rain, give you sunshine
I'll be there for you, I'll be there for you

And every time that you're lonely
Every time that you're feeling low, you should know
I'll be there for you, I'll be there for you
I'll be there for you, you know

I'll be there for you, I'll be there for you
I'll be there for you, you know
I'll be there for you, I'll be there for you
I'll be there for you, you know
I'll be there for you, I'll be there for you
I'll be there for you, you know

[Outro]
And every time that you're lonely
Every time that you're feeling low, you should know
I'll be there for you, I'll be there for you
I'll be there for you, you know

Lời Việt

[Verse 1]
Mình biết cuộc sống đôi khi sẽ có lúc đau khổ
Nhưng bạn sẽ vượt qua thôi
Bạn sẽ tìm ra một cuộc sống mới để bước tiếp
Mình biết bạn sẽ vượt qua thôi

Mình biết bạn đang buồn và mệt mỏi
Bạn chẳng còn gì để cho đi nữa
Nhưng rồi bạn sẽ tìm ra một cuộc sống mới để bước tiếp thôi
Mình biết bạn sẽ vượt qua mà

[Chorus]
Cho dù khi bạn có bị vùi trong trận lở đất
Mình cũng sẽ ở đó, mình sẽ ở đó vì bạn
Mình sẽ là ánh nắng sưởi ấm bạn dưới làn mưa lạnh giá
Mình sẽ ở đó, mình sẽ ở đó vì bạn

Và mỗi khi bạn cô đơn,
Mỗi khi cảm thấy mình thật bé nhỏ, bạn nên biết rằng
Mình sẽ ở đó, mình sẽ ở đó vì bạn
Mình sẽ ở đó vì bạn, bạn biết mà

[Verse 2]
Mình biết trong cậu đặt rất nhiều kỳ vọng lớn lao,
Nhưng bạn sẽ vượt qua thôi
Bạn sẽ tìm ra một cuộc sống mới để bước tiếp
Mình biết bạn sẽ vượt qua thôi

Và mình biết bạn đang có cảm giác rằng...
Tất cả mọi thứ đều đang bị gió cuốn bay đi
Nhưng đừng để bão giông cản bước bạn
Mình biết bạn sẽ vượt qua thôi

[Chorus]
Cho dù khi bạn có bị vùi trong trận lở đất
Mình cũng sẽ ở đó, mình sẽ ở đó vì bạn
Mình sẽ là ánh nắng sưởi ấm bạn dưới làn mưa lạnh giá
Mình sẽ ở đó, mình sẽ ở đó vì bạn

Và mỗi khi bạn cô đơn,
Mỗi khi cảm thấy mình thật bé nhỏ, bạn nên biết rằng
Mình sẽ ở đó, mình sẽ ở đó vì bạn
Mình sẽ ở đó vì bạn, bạn biết mà

[Bridge]
Đã có khi bạn gục ngã giữa đường đời
Tình yêu chìm sâu trong tuyệt vọng
Bạn bất lực ném những viên đá lên trời
Mình chỉ đứng ngoài cuộc và nói rằng,

Mình hiểu bạn đang rất cô đơn
Và mình hiểu bạn thấy mình cô độc
Nhưng mình sẽ luôn ở bên bạn trong từng nhịp đập
Mình sẽ ở đó vì bạn, bạn biết mà

[Chorus - Extended]
Cho dù khi bạn có bị vùi trong trận lở đất
Mình cũng sẽ ở đó, mình sẽ ở đó vì bạn
Mình sẽ là ánh nắng sưởi ấm bạn dưới làn mưa lạnh giá
Mình sẽ ở đó, mình sẽ ở đó vì bạn

Và mỗi khi bạn cô đơn,
Mỗi khi cảm thấy mình thật bé nhỏ, bạn nên biết rằng
Mình sẽ ở đó, mình sẽ ở đó vì bạn
Mình sẽ ở đó vì bạn, bạn biết mà

Mình sẽ ở đó vì bạn, mình sẽ ở đó vì bạn
Mình sẽ ở đó vì bạn, bạn biết mà
Mình sẽ ở đó vì bạn, mình sẽ ở đó vì bạn
Mình sẽ ở đó vì bạn, bạn biết mà
Mình sẽ ở đó vì bạn, mình sẽ ở đó vì bạn
Mình sẽ ở đó vì bạn, bạn biết mà

[Outro]
Và mỗi khi bạn cô đơn,
Mỗi khi cảm thấy mình thật bé nhỏ, bạn nên biết rằng
Mình sẽ ở đó, mình sẽ ở đó vì bạn
Mình sẽ ở đó vì bạn, bạn biết mà
Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...