Last Boyfriend

Dance
MrWind
604
Last Boyfriend

Lời bài hát

It's all written in the bottom of my backseat,
Buried underneath the empty bottles, dirty laundry.
Guilty sorrys, save it, it's too late.
(Too-too-too late.)
Yeah, I remember how I felt so stick in love.
You were the one, the only one I was dreaming of.
Should of check ahead and lost your phone,
Before you blew it, yeah you blew it.

Throwing it all, throwing it all-all the way,
The last boyfriend.
Trying to paint your pretty little words over your mistakes,
The last boyfriend.
The first in line for killing my time, oh.
I'll make you high, but you leave me dry.
So I'm throwing it all, throwing it all-all the way,
The last ex-boyfriend.

You're like thirty, get a hold of your emotions.
I'm not sorry for you but you're my devotion.
Wipe that honest look off of your face.
(You're red handed-red handed.)
Jesus, it took two years for you to see,
That I'm the only one that gets you talking in your sleep,
Trash my trust and now I gotta leave.
You're stranded.

So I'm throwing it all, throwing it all-all the way,
The last boyfriend.
Trying to paint your pretty little words over your mistakes,
The last boyfriend.
The first in line for killing my time, oh.
I'll make you high, but you leave me dry.
So I'm throwing it all, throwing it all-all the way,
The last ex-boyfriend.

How does it feel,
(Boyfriend)
Sleeping in the bed you made?
(The last ex-boyfriend.)
How does it feel,
(Sleeping)
Sleeping in the bed you made?
In the bed you made?
(Ah-ah-ah-ah-oh-oh.)
You had me seeing colors.
(Ah-ah-ah-ah-oh-oh.)
I was blind to the others.
(Ah-ah-ah-ah-oh-oh.)
I was the perfect lover.
(Ah-ah-ah-ah-oh-oh.)
Untill I blew your cover.

I'm throwing it all, throwing it all-all the way,
(No matter what you say.)
The last boyfriend.
Trying to paint your pretty little words over your mistakes,
(Over your mistakes.)
The last boyfriend.
The first in line for killing my time, oh.
I'll make you high, but you leave me dry.
(Leave me.)
So I'm throwing it all, throwing it all-all the way,
The last ex-boyfriend.

Ah-ah-ah-ah-oh-oh.
Ah-ah-ah-ah-oh-oh.
The last ex-boyfriend.
Ah-ah-ah-ah-oh-oh.
Ah-ah-ah-ah-oh-oh.
The last ex-boyfriend.

Lời Việt

Trọn bài hát này được viết mặt ghế sau xe tôi
Được chôn vùi dưới những chai rỗng, tiệm giặt ủi dơ bẩn
Những ăn năn tội lỗi, cứ giữ lấy, quá muộn rồi
(Quá-quá-quá muộn)
Yeah, tôi nhớ cảm giác tôi quỵ lụy vì tình ra sao
Anh là người duy nhất, người duy nhất tôi mộng mơ
Anh nên tiến bước và quăng chiếc dế
Trước khi anh xới tung, yeah, anh xới tung

Ném đi tất cả, ném đi tất-tất cả mọi thứ hết
Tên gà bông cuối cùng
Cố gắng tô điểm lời đường mật nhằm che đậy lỗi lầm của anh
Tên gà bông cuối cùng
Cái cây si đầu tiên trong bọn làm phí thời gian của tôi
Tôi sẽ cho anh tự hào, nhưng anh bỏ tôi khô cằn
Thế nên ném đi tất cả, ném đi tất-tất cả mọi thứ hết
Tên gà bông cũ sau cuối

Anh trông như gã ba mươi, cố kiềm nén cảm xúc đi
Tôi không thèm xin lỗi anh nhưng anh là người tôi hiến dâng
Hãy lau cái vẻ mặt chân thành khỏi khuôn mặt anh
(Anh đã sai lầm)
Chúa ơi, mất tới hai năm anh mới thấy
Rằng tôi là người duy nhất làm anh nói mớ khi ngủ
Anh coi lòng tin tôi như rác, giờ tôi phải biến đây
Anh mắc cạn rồi

Thế nên ném đi tất cả, ném đi tất-tất cả mọi thứ hết
Tên gà bông cuối cùng
Cố gắng tô điểm lời đường mật nhằm che đậy lỗi lầm của anh
Tên gà bông cuối cùng
Cái cây si đầu tiên trong bọn làm phí thời gian của tôi
Tôi sẽ cho anh tự hào, nhưng anh bỏ tôi khô cằn
Thế nên ném đi tất cả, ném đi tất-tất cả mọi thứ hết
Tên gà bông cũ sau cuối

Thấy sao hở?
(Gà bông)
Ngủ trên giường anh chế?
(Tên gà bông cũ sau cuối)
Thấy sao hở?
(Ngủ)
Ngủ trên giường anh chế?
Trên chiếc giường anh chế?
(Ah-ah-ah-ah-oh-oh.)
Anh cho tôi thấy màu sắc
(Ah-ah-ah-ah-oh-oh.)
Tôi mù quáng với mọi người
(Ah-ah-ah-ah-oh-oh.)
Tôi là người yêu hoàn hảo
(Ah-ah-ah-ah-oh-oh.)
Cho đến khi tôi lột mặt nạ anh

Tôi sẽ ném đi tất cả, ném đi tất-tất cả mọi thứ hết
(Dù anh có nói gì)
Tên gà bông cuối cùng
Cố gắng tô điểm lời đường mật nhằm che đậy lỗi lầm của anh
(che đậy lỗi lầm của anh)
Tên gà bông cuối cùng
Cái cây si đầu tiên trong bọn làm phí thời gian của tôi
Tôi sẽ cho anh tự hào, nhưng anh bỏ tôi khô cằn
(Để tôi yên)
Thế nên ném đi tất cả, ném đi tất-tất cả mọi thứ hết
Tên gà bông cũ sau cuối

Ah-ah-ah-ah-oh-oh.
Ah-ah-ah-ah-oh-oh.
Tên gà bông cũ sau cuối
Ah-ah-ah-ah-oh-oh.
Ah-ah-ah-ah-oh-oh.
Tên gà bông cũ sau cuối


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...