Lies

Electronic Pop
MrWind
864
Lies

Lời bài hát

You're never gonna love me, so what's the use?
What's the point in playing a game you're gonna lose?
What's the point in saying you love me like a friend?
What's the point in saying it's never gonna end?

You're to proud to say that you've made a mistake
You're a coward to the end
I don't wanna admit, but we're not gonna fit
No, I'm not the type that you like
Why don't we just pretend?

Lies, don't wanna know, don't wanna know oh
I can't let you go, can't let you go oh
I just want it to be perfect
To believe it's all been worth the fight
Lies, don't wanna know, don't wanna know oh

You only ever touch me in the dark
Only if we're drinking can you see my spark
And only in the evening that you give yourself to me
Cause the night is your woman, and she'll set you free

You're to proud to say that you've made a mistake
You're a coward to the end
I don't wanna admit, but we're not gonna fit
No, I'm not the type that you like
Why don't we just pretend?

Lies, don't wanna know, don't wanna know oh
I can't let you go, can't let you go oh
I just want it to be perfect
To believe it's all been worth the fight
Lies, don't wanna know, don't wanna know oh

Lies, don't wanna know, don't wanna know oh
I can't let you go, can't let you go oh
I just want it to be perfect
To believe it's all been worth the fight
Lies, don't wanna know, don't wanna know oh

Lời Việt

Anh sẽ không đời nào yêu tôi, thế có ích gì chứ?
Có ý đồ gì không khi chơi một trò anh sẽ thua cuộc?
Có ý đồ gì không khi nói anh yêu tôi như bạn bè?
Có ý đồ gì không khi nói chuyện sẽ không có hồi kết?

Anh kiêu hãnh nói rằng anh đã phạm sai lầm
Anh là kẻ hèn nhát đến phút cuối
Tôi không muốn thừa nhận nhưng ta sẽ không hợp
Không, tôi không phải kiểu người anh thích
Sao ta không giả vờ chứ?

Dối trá, không muốn biết, không muốn biết
Tôi không thể để anh rời xa, để anh rời xa
Tôi chỉ muốn mọi việc phải hoàn hảo
Để tin rằng tất cả đều đáng để tranh đấu
Dối trá, không muốn biết, không muốn biết

Anh chỉ bên cạnh tôi trong chốn tăm tối
Giá như ta đang say, anh thấy ánh lửa tôi chứ
Và chỉ có buổi chiều anh mới giành trọn cho riêng tôi
Vì ban đêm là cô bồ của anh, và ả sẽ cho anh tung tăng

Anh kiêu hãnh nói rằng anh đã phạm sai lầm
Anh là kẻ hèn nhát đến phút cuối
Tôi không muốn thừa nhận nhưng ta sẽ không hợp
Không, tôi không phải kiểu người anh thích
Sao ta không giả vờ chứ?

Dối trá, không muốn biết, không muốn biết
Tôi không thể để anh rời xa, để anh rời xa
Tôi chỉ muốn mọi việc phải hoàn hảo
Để tin rằng tất cả đều đáng để tranh đấu
Dối trá, không muốn biết, không muốn biết

Dối trá, không muốn biết, không muốn biết
Tôi không thể để anh rời xa, để anh rời xa
Tôi chỉ muốn mọi việc phải hoàn hảo
Để tin rằng tất cả đều đáng để tranh đấu
Dối trá, không muốn biết, không muốn biết


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...