Lift Your Eyes

Blues
MrWind
860
Lift Your Eyes

Lời bài hát

You should have let me know that I have no chance at all
I can never be what you wanted
Should let me know... still think about us
You told me you was on it!
Sometimes I wonder why, why I even bother
Try to pull you out, boy!
Should have let me know I would lose you to the drink

Lift your eyes, lift your eyes
Just a little higher, just a little higher
Lift those eyes, look into mine
Cause I can guide you, I can guide you
Lift those eyes, lift your eyes
I know that you're scared to death
Running out of breath
I can hold you, hold you!

You should have let me know,
But you worked around the clock
They try to live harder, yeah!
You should have let me know,
But you're afraid to love me
You're looking like a liar!
Sometimes I wonder why, why I even ask you
But I do!

Lift your eyes, lift your eyes
Just a little higher, just a little higher
Lift those eyes, look into mine
Cause I can guide you, I can guide you
Lift those eyes, lift your eyes
I know that you're scared to death
Running out of breath
But I can hold you, hold you!

Lời Việt

Lẽ ra anh nên cho em biết rằng em hoàn toàn không có cơ hội nào
Em có thể không bao giờ là những gì anh muốn
Anh nên cho em biết... Em vẫn nghĩ về đôi ta
Anh nói với em rằng anh đã nghĩ
Lắm lúc em băn khoăn vì sao, vì sao em phát bực
Cố gắng đẩy anh ra chứ, hỡi anh
Anh nên cho em biết em sẽ đánh mất anh trong ly rượu này

Anh hãy ngước nhìn, anh hãy ngước nhìn
Hướng tầm cao hơn, hướng tầm cao hơn
Ngước đôi mắt ấy, nhìn vào đôi mắt em
Vì em có thể dẫn lối anh, em có thể dẫn lối anh
Ngước đôi mắt ấy, anh hãy ngước nhìn
Em biết rằng anh sợ cái chết
Không còn hơi thở nữa
Em có thể giữ lấy anh, giữ lấy anh

Lẽ ra anh nên cho em biết
Nhưng anh làm việc quần quật suốt
Người ta cố gắng sống gấp hơn
Lẽ ra anh nên cho em biết
Nhưng anh sợ phải yêu em
Trông anh như một kẻ nối dối
Lắm lúc em băn khoăn vì sao em còn hỏi anh
Nhưng em vẫn hỏi

Anh hãy ngước nhìn, anh hãy ngước nhìn
Hướng tầm cao hơn, hướng tầm cao hơn
Ngước đôi mắt ấy, nhìn vào đôi mắt em
Vì em có thể dẫn lối anh, em có thể dẫn lối anh
Ngước đôi mắt ấy, anh hãy ngước nhìn
Em biết rằng anh sợ cái chết
Không còn hơi thở nữa
Nhưng em có thể giữ lấy anh, giữ lấy anh


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé