Like A Champion

Pop
MrWind
989
Like A Champion

Lời bài hát

Like A Champion

Walk like a champion, talk like a champion
Ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam
Walk like a champion, talk like a champion
Ram pa pa pam pam

Tonight become alive
Stand up cause you got the pride
Dancing and the sweat dont dry
Once shot so baby hit it right
No doubt cause we young and free
Walk like you run the city, like your name in the sky
Live it up, cause baby it's your time

It's in the way you hold yourself
You gotta know you're something else
It's sure that you've never felt so sexy sexy

Walk like a champion, talk like a champion
Ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam
Walk like a champion, talk like a champion
Ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam
Walk like a champion, talk like a champion
Ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam
Walk like a champion, talk like a champion
Ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam

We got nothing to lose, we got nothing to prove
Shine bright like diamonds in the sky
Live it up cause baby it's your time

It's in the way you hold yourself
You gotta know you're something else
It's sure that you've never felt so sexy sexy

Walk like a champion, talk like a champion
Ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam
Walk like a champion, talk like a champion
Ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam
Walk like a champion, talk like a champion
Ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam
Walk like a champion, talk like a champion
Ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam

Walk like a champion, talk like a champion

Stand up let em know that you shine bright
Throw down let em know that you got fight
Walk like a champion, walk like a champion

Stand up let em know that you shine bright
Throw down let em know that you got fight
It's sure that you've never felt so sexy sexy

Walk like a champion, talk like a champion
Ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam
Walk like a champion, talk like a champion
Ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam
Walk like a champion, talk like a champion
Ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam
Walk like a champion, talk like a champion
Ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam

Walk like a champion, talk like a champion

Lời Việt

Như một quán quân.

Hãy đi như một quán quân, nói chuyện như một quán quân.
Ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam.
Hãy đi như một quán quân, nói chuyện như một quán quân.
Ram pa pa pam pam.

Tối nay thật sống động
Hãy đứng thẳng lên bởi bạn có niềm kiêu hãnh
Nhảy múa và mồ hôi nhễ nhại.
Chỉ một lần bắn thôi, bạn à nên nhắm cho đúng.
Đừng nghi ngại vì chúng ta trẻ và tự do.
Hãy đi như bạn làm chủ thành phố này, như tên bạn được in trên nền trời.
Sôi động lên bởi đến thời điểm của bạn rồi đó.

Đó là cách bạn giữ vững bản thân mình
Bạn biết bạn còn hơn thế nữa kìa
Chắc chắn rằng bạn chưa từng cảm thấy lôi cuốn như vậy.

Hãy đi như một quán quân, nói chuyện như một quán quân.
Ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam.
Hãy đi như một quán quân, nói chuyện như một quán quân.
Ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam.
Hãy đi như một quán quân, nói chuyện như một quán quân.
Ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam.
Hãy đi như một quán quân, nói chuyện như một quán quân.
Ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam.

Chúng ta chả có gì để mất cả, chúng ta cũng không có gì làm bằng chứng.
Hãy tỏa sáng như những viện kim cương trên bầu trời.
Hãy sống thoải mái đi bởi đến thời điểm của bạn rồi đó.

Đó là cách bạn giữ vững bản thân mình
Bạn biết bạn còn hơn thế nữa kìa
Chắc chắn rằng bạn chưa từng cảm thấy lôi cuốn như vậy.

Hãy đi như một quán quân, nói chuyện như một quán quân.
Ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam.
Hãy đi như một quán quân, nói chuyện như một quán quân.
Ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam.
Hãy đi như một quán quân, nói chuyện như một quán quân.
Ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam.
Hãy đi như một quán quân, nói chuyện như một quán quân.
Ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam.

Hãy đi như một quán quân, nói chuyện như một quán quân.

Hãy đứng thẳng lên mà nói cho họ biết bạn tỏa sáng thế nào.
Hãy chỉ cho họ biết bạn đã bắt đầu cuộc chiến rồi đấy.
Hãy đi như một quán quân, nói chuyện như một quán quân.

Hãy đứng thẳng lên mà nói cho họ biết bạn tỏa sáng thế nào.
Hãy chỉ cho họ biết bạn đã bắt đầu cuộc chiến rồi đấy.
Chắc chắn rằng bạn chưa từng cảm thấy lôi cuốn như vậy.

Hãy đi như một quán quân, nói chuyện như một quán quân.
Ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam.
Hãy đi như một quán quân, nói chuyện như một quán quân.
Ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam.
Hãy đi như một quán quân, nói chuyện như một quán quân.
Ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam.
Hãy đi như một quán quân, nói chuyện như một quán quân.
Ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam.

Hãy đi như một quán quân, nói chuyện như một quán quân.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé