Little Broken Hearts

Celtic
MrWind
576
Little Broken Hearts

Lời bài hát

Little broken hearts of the night
Slowly picking up their knives
On the way to the fight
Tonight they want revenge

Beautiful soldiers in their beds
Making love inside their hands
With no chance to defend
Tonight could be their end

With the weapons in their hands
And their eyes closed as they stand
Can they end it all tonight so easily?

Did the darkness of their days
Make them let go of their light?
Will they want to find a way
To make it all right?

When the beautiful awake
See the sadness in their eyes
Will they want to find a way
To make it all right,
To make it all right?

Only the fallen need to rise
What if lightning strikes them twice?
Will they give up on their lives
And finally divide?

Did the darkness of their days
Make them let go of their light?
Can they ever find a way
To sleep side by side?

When the beautiful awake
See the sadness in their eyes
Will they ever find a way
To sleep side by side,
To sleep side by side,
To sleep side by side?

Lời Việt

Những trái tim nhỏ bé tan nát của màn đêm
Chậm rãi nhặt những con dao lên
Trên đường ra trận
Đêm nay, chúng muốn trả thù

Những chàng lính bảnh trai trên giường
Thỏa mãn xác dục trong lòng bàn tay
Mà không có chút cơ may được bảo vệ
Đêm nay, có thể là ngày chết của họ

Với vũ khí trên tay
Và đôi mắt nhắm nghiền khi họ đứng
Đêm nay họ có thể kết liễu tất cả dễ dàng chứ?

Có phải bóng tối phủ trùm ngày tháng của họ
Đã khiến họ đi về nơi có ánh sáng?
Phải chăng họ muốn tìm ra cách
Khiến mọi thứ trở về đúng với vị trí của nó

Khi người đẹp tỉnh giấc
Thấy sầu bi trong mắt họ
Phải chăng họ muốn tìm ra cách
Khiến mọi thứ trở về đúng với vị trí của nó
Khiến mọi thứ trở về đúng với vị trí của nó

Chỉ có người vấp ngã mới cần đứng dậy
Nếu như sét đánh họ những hai lần
Họ sẽ từ bỏ cuộc sống của họ
Để rồi cuối cùng tan rã?

Có phải bóng tối phủ trùm ngày tháng của họ
Đã khiến họ đi về nơi có ánh sáng?
Liệu họ có bao giờ tìm ra cách
Để được ngủ sát bên nhau?

Khi người đẹp tỉnh giấc
Thấy sầu bi trong mắt họ
Liệu họ sẽ bao giờ tìm ra cách
Để được ngủ sát bên nhau?
Để được ngủ sát bên nhau?
Để được ngủ sát bên nhau?


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...