Little Of Your Time

Unknow Category
MrWind
985
Little Of Your Time

Lời bài hát

I’m sick of picking the pieces
And second-guessing
My reasons why you don’t trust me
Why must we do this to one another?

We are just passionate lovers
With trouble under the covers
Nothing worse than when
You know that it’s over

I just need a little of your time
A little of your time
To say the words I never said
Just need a little of your time
A little of your time
To show you that I am not dead

Please don’t leave, stay in bed
Touch my body instead
Gonna make you feel it
Can you still feel it?
Gonna make you feel it
Can you still feel it?

Well I’ve got nothing to hide
Dip down and come for a ride
Embrace a devil, so sly
You cannot hear’em coming

‘Cause my defenses are weak
I have no breath left to speak
So take the evidence
And bury it somewhere

I just need a little of your time
A little of your time
To say the words I never said

Just need a little of your time
A little of your time
To show you that I am not dead

Please don’t leave, stay in bed
Touch my body instead
Gonna make you feel it
Can you still feel it?
Gonna make you feel it
Can you still feel it?

Oh my, I don’t mind
Being the other guy
Nice try, for these games
I do not have the time
If you want me, call me
Come and take a risk
Kiss me somewhere deep below the surface

I just need a little of your time
A little of your time
To say the words I never said
Just need a little of your time
A little of your time
To show you that I am not dead

Please don’t leave, stay in bed
Touch my body instead
Gonna make you feel it
Can you still feel it?
Gonna make you feel it
Can you still feel it?
Gonna make you feel it
Can you still feel it?
Gonna make you feel it
Can you still feel it?

Lời Việt

Anh chán phải nhặt nhạnh những mảnh vỡ lắm rồi
Và luôn suy đi nghĩ lại
Lý do tại sao em không tin anh
Tại sao chúng ta phải làm điều này với nhau?

Chúng ta là những người yêu nồng nhiệt
Với rắc rối ẩn ở bên trong
Không có gì tồi tệ hơn khi
Em biết rằng mọi chuyện kết thúc rồi

Anh chỉ cần một chút thời gian của em
Một chút thời gian của em
Để nói những lời anh chưa bao giờ nói
Chỉ cần một chút thời gian của em
Một chút thời gian của em
Để cho em thấy rằng anh vẫn tồn tại

Xin đừng bỏ đi, hãy ở lại trên giường
Chạm vào cơ thể anh thay vì
Phải làm cho em cảm thấy
Có thể em vẫn cảm thấy cơ thể anh chứ?
Phải làm cho em cảm thấy
Có thể em vẫn cảm thấy cơ thể anh chứ?

Ừ anh chẳng có gì để che giấu
Hạ xuống một thoáng và đến cuộc chơi
Con quỷ đội lốt người, thật quy quyệt
Em không thể nghe thấy cái gì sắp tới

Vì sự bảo vệ của anh thật quá yếu đuối
Anh không còn hơi để nói tiếp
Vì vậy, hãy lấy những bằng chứng
Và chôn vùi ở một nơi nào xa đi

Anh chỉ cần một chút thời gian của em
Một chút thời gian của em
Để nói những lời anh chưa bao giờ nói

Chỉ cần một chút thời gian của em
Một chút thời gian của em
Để cho em thấy rằng anh vẫn tồn tại

Xin đừng bỏ đi, hãy ở lại trên giường
Chạm vào cơ thể anh thay vì
Phải làm cho em cảm thấy
Có thể em vẫn cảm thấy cơ thể anh chứ?
Phải làm cho em cảm thấy
Có thể em vẫn cảm thấy cơ thể anh chứ?

Ôi anh không quan tâm
Phải làm một kẻ lạ lẫm
Em có cố gắng vì trò chơi này đấy
Anh không có thời gian
Nếu em muốn, gọi cho anh
Hãy đến và liều một phen
Hôn tôi một nơi nào đó sâu bên dưới bề mặt

Anh chỉ cần một chút thời gian của em
Một chút thời gian của em
Để nói những lời anh chưa bao giờ nói
Chỉ cần một chút thời gian của em
Một chút thời gian của em
Để cho em thấy rằng anh vẫn tồn tại

Xin đừng bỏ đi, hãy ở lại trên giường
Chạm vào cơ thể anh thay vì
Phải làm cho em cảm thấy
Có thể em vẫn cảm thấy cơ thể anh chứ?
Phải làm cho em cảm thấy
Có thể em vẫn cảm thấy cơ thể anh chứ?
Phải làm cho em cảm thấy
Có thể em vẫn cảm thấy cơ thể anh chứ?
Phải làm cho em cảm thấy
Có thể em vẫn cảm thấy cơ thể anh chứ?


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...