Living Dead

Electronic Pop
MrWind
789
Living Dead

Lời bài hát

Everyday I feel the same
Stuck, and I can never change
Sucked into a black balloon
Spat into an empty room
But was it really worth it?
Did I really deserve it?
It happens when you're hurtin'
It cut me out the surface
Of my heart
Of my heart-heart-heart

I'm living dead, dead, dead, dead
Only alive-live-live-live
When I pretend-tend-tend-tend
That I have died, died, died, died, died, died
I haven't lived life
I haven't lived love
Just bird's eye view
From the sky above
I'm dead, dead, dead, dead
I'm living dead, dead, dead, dead
Dead

Got bubble wrap around my heart
Waiting for my life to start
But everyday it never comes
Permanently at square one
When it's late at night-ight
I'm so dissatisfied-ied
In the wait for a empty life-ife
We hassle in the moonlight
In the light
In the light-light-light

I'm living dead, dead, dead, dead
Only alive-live-live-live
When I pretend-tend-tend-tend
That I have died, died, died, died, died, died
I haven't lived life
I haven't lived love
Just bird's eye view
From the sky above
I'm dead, dead, dead, dead
I'm living dead, dead, dead, dead
Dead

I lay back in a glittery mist, and I
I think of all the men, I
I could have kissed
I haven't lived my life, I
Haven't lived love, it's just
My thoughts of you from
From up above

I'm living dead, dead, dead, dead
Only alive-live-live-live
When I pretend-tend-tend-tend
That I have died, died, died, died, died, died
I haven't lived life
I haven't lived love
Just bird's eye view
From the sky above
I'm dead, dead, dead, dead
I'm living dead, dead, dead, dead
Dead

Lời Việt

Từng ngày, tôi cảm thấy giống hệt nhau
Bế tắc, và tôi có thể không bao giờ thay đổi
Bị hút vào trong quả bóng đên
Bị đóng chặt trong căn phòng trống
Nhưng liệu điều đó có thực sự đáng thế?
Liệu tôi có thực sự đáng bị như thế?
Nó xảy ra khi bạn bị tổn thương
Nó cứa tôi trên bề mặt
Trái tim tôi
Trái tim tim tim tôi

Tôi là một cái xác sống, xác, xác, xác
Chỉ sống-sống- sống-sống
Khi tôi giả vờ -vờ-vờ -vờ
Rằng tôi đã chết, chết, chết, chết, chết, chết
Tôi chưa từng sống cuộc sống
Tôi chưa từng sống yêu
Chỉ như tầm nhìn của con chim
Từ bầu trời trên cao
Tôi đã chết, chết, chết, chết
Tôi là một cái xác sống, xác, xác, xác
Xác

Với bong bóng bọc xung quanh trái tim
Đợi chờ cuộc sống tôi bắt đầu
Nhưng từng ngày, nó không bao giờ đến
Mãi mãi trong một ô vuông
Khi đã tối muộn về đêm đêm
Tôi đã rất bất mãn
Trong đợi chờ một cuộc sống trống rỗng
Chúng ta tranh cãi trong ánh trăng
Trong ánh sáng
Trong ánh sáng ánh sáng ánh sáng

Tôi là một cái xác sống, xác, xác, xác
Chỉ sống-sống- sống-sống
Khi tôi giả vờ -vờ-vờ -vờ
Rằng tôi đã chết, chết, chết, chết, chết, chết
Tôi chưa từng sống cuộc sống
Tôi chưa từng sống yêu
Chỉ như tầm nhìn của con chim
Từ bầu trời trên cao
Tôi đã chết, chết, chết, chết
Tôi là một cái xác sống, xác, xác, xác
Xác

Tôi nằm xuống trong màn sương mù lấp lán, và tôi
Tôi nghĩ về tất cả những người đàn ông, tôi
Tôi đã có thể hôn
Tôi chưa từng sống cuộc đời mình, tôi
Chưa từng sống yêu, nó chỉ là
Suy nghĩ của tôi về bạn từ
Từ trên cao

Tôi là một cái xác sống, xác, xác, xác
Chỉ sống-sống- sống-sống
Khi tôi giả vờ -vờ-vờ -vờ
Rằng tôi đã chết, chết, chết, chết, chết, chết
Tôi chưa từng sống cuộc sống
Tôi chưa từng sống yêu
Chỉ như tầm nhìn của con chim
Từ bầu trời trên cao
Tôi đã chết, chết, chết, chết
Tôi là một cái xác sống, xác, xác, xác
Xác


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...