Lonely Hearts Club

Electronic Pop
MrWind
3109
Lonely Hearts Club

Lời bài hát

Laugh track on a TV show echoes in the dark alone
I go to bed feeling bad that I’m the reason that you’re sad
January to December, do you wanna be a member?

Lonely hearts club...
Do you want to be with somebody like me?
Lonely hearts club...
Do you want to be with somebody like me?

I feel like if I’m too kind then you will only change your mind
Take advantage of my heart and I’ll go back into the dark
Love will never be forever, feelings are just like the weather
January to December, do you want to be a member?

Lonely hearts club...
Do you want to be with somebody like me?
Lonely hearts club...
Do you want to be with somebody like me?

Somebody like me, somebody like me, somebody like me?

Lonely hearts club...
Do you want to be with somebody like me?
Lonely hearts club...
Do you want to be with somebody like me?
Lonely hearts club...
Do you want to be with somebody like me?
Do you want to be with somebody like me?
Lonely hearts club...
Do you want to be with somebody like me?

Lời Việt

Tiếng cười giả trên TV vang vọng trong màn đêm cô quạnh
Em lên giường với cảm giác thật tệ rằng em là lý do khiến anh buồn
Tháng Giêng đến Tháng Chạp, anh muốn là thành viên chứ?

Câu lạc bộ những trái tim cô đơn...
Anh có muốn ở bên một ai đó như em không?
Câu lạc bộ những trái tim cô đơn...
Anh có muốn ở bên một ai đó như em không?

Em thấy như nếu em quá ư tử tế rồi anh sẽ đổi ngay ý định
Lợi dụng con tim em và rồi em sẽ về lại màn đêm tăm tối
Tình yêu sẽ không vĩnh cửu, những cảm xúc chỉ như thời thiết
Tháng Giêng đến Tháng Chạp, anh muốn là thành viên chứ?

Câu lạc bộ những trái tim cô đơn...
Anh có muốn ở bên một ai đó như em không?
Câu lạc bộ những trái tim cô đơn...
Anh có muốn ở bên một ai đó như em không?

Một ai đó như em, một ai đó như em, một ai đó như em?

Câu lạc bộ những trái tim cô đơn...
Anh có muốn ở bên một ai đó như em không?
Câu lạc bộ những trái tim cô đơn...
Anh có muốn ở bên một ai đó như em không?
Câu lạc bộ những trái tim cô đơn...
Anh có muốn ở bên một ai đó như em không?
Anh có muốn ở bên một ai đó như em không?
Câu lạc bộ những trái tim cô đơn...
Anh có muốn ở bên một ai đó như em không?


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...