Long Distance

Pop
MrWind
1031
Long Distance

Lời bài hát

There's only so many songs that I can sing to pass the time
And I'm running out of things to do to get you off my mind, oh
All I have is this picture in a frame (oh, ah)
That I hold close to see your face everyday

With you is where I'd rather be
But we're stuck where we are
It's so hard, we're so far
This long distance is killin' me
I wish that you were here with me
But we're stuck where we are
It's so hard, we're so far
This long distance is killin' me.

It's so hard, it's so hard, where we are, where we are
You're so far, this long distance is killin' me
It's so hard, it's so hard, where we are, where we are
You're so far, yhis long distance is killin' me

Now the minutes feel like hours
And the hours feel like days (Whoa, oh)
While I'm away (Away)
You know right now I can't be home (Ahh)
But I'm comin' home soon (Ahh)
Coming home soon (Ahh)
All I have is this picture in a frame (Ahh)
That I hold close to see your face everyday.

With you is where I'd rather be (where I'd rather be)
But we're stuck where we are (oh, oh)
It's so hard (oh, ah), we're so far (oh, ah)
This long distance is killin' me
I wish that you were here with me (you were here with me)
But we're stuck where we are (ohh)
It's so hard (oh, ah), we're so far (oh, ahh)

Can you hear me crying?
Ohh (oh ah, oh ah)
Can you hear me crying? (Ohh, ah)
Ohh (oh ah, oh ah)
Can you hear me crying? (Ohh, ah!)

Ohh (oh ah, oh ah)
Ohh, woah (ohh, ah)
Oh, no (oh ah, oh, ah)

With you is where I'd rather be (where I'd rather be), whoa
(But we're stuck where we are) Oh!
(It's so hard) So hard (we're so far), so far
This long distance is killin' me
I wish that you are here with me (you are here with me)
(But we're stuck where we are) Stuck where we are, so hard, so far
This long distance is killin' me

It's so hard, it's so hard, where we are, where we are
You're so far, this long distance is killin' me
It\'s so hard, it\'s so hard, where we are, where we are
You're so far, this long distance is killin' me

There's only so many songs that I can sing to pass the time...

Lời Việt

Có rất nhiều bài anh có thể hát để thời gian qua mau
Và anh đang trốn chạy khỏi những điều anh làm để xóa đi hình bóng em trong tâm trí,ôi
Những gì anh có là tấm hình trong khung ảnh này đây(oh,ah)
Anh giữ chặt nó để thấy gương mặt em mỗi ngày

Ở bên em là nơi anh muốn hơn cả
Nhưng chúng mình mắc kẹt ở nơi đây
Điều đó thật khó,chúng mình thật xa cách
Khoảng cách xa vời này đang giết chết anh
Điều đó thật khó,chúng mình thật xa cách
Khoảng cách xa vời này đang giết chết anh

Điều đó thật khó,nó thật khó,Nơi này đây,nơi này đây
Em ở thật xa,khoảng cách xa vời này đang giết chết anh
Điều đó thật khó,nó thật khó,Nơi này đây,nơi này đây
Em ở thật xa,khoảng cách xa vời này đang giết chết anh

Giờ đây anh cảm thấy mỗi phút dài như giờ
Và mỗi giờ dài như ngày(chao,ôi)
Trong khi anh rời xa(xa)
Em biết rằng ngay lúc này anh chẳng thể về nhà(Ahh)
Nhưng anh sẽ sớm trở về nhà(Ahh)
Sớm trở về nhà(Ahh)
Những gì anh có là tấm hình trong khung ảnh này đây(Ahh)
Anh giữ chặt nó để thấy gương mặt em mỗi ngày

Ở bên em là nơi anh muốn hơn cả(nơi anh muốn hơn cả)
Nhưng chúng mình mắc kẹt ở nơi đây(ôiiii)
Điều đó thật khó,chúng mình thật xa cách
Khoảng cách xa vời này đang giết chết anh
Anh ước rằng em ở đây bên anh(em ở đây bên anh)
Nhưng chúng mình mắc kẹt ở nơi đây(ôiiii)
Điều đó thật khó,chúng mình thật xa cách

Em có nghe thấy anh đang khóc?
Ôiii (Ôi a,Ôi a)
Em có nghe thấy anh đang khóc?(Ôi,a)
Ôiii (Ôi a,Ôi a)
Em có nghe thấy anh đang khóc?(Ôi,a)

Ôii ah, ôi a....
Ôi woah( ôi a..)
Ôi không(ôi a ôi a)

Ở bên em là nơi anh muốn hơn cả(nơi anh muốn hơn cả)
Nhưng chúng mình mắc kẹt ở nơi đây(ôiiii)
Điều đó thật khó,chúng mình thật xa cách
Khoảng cách xa vời này đang giết chết anh
Anh ước rằng em ở đây bên anh(em ở đây bên anh)
Nhưng chúng mình mắc kẹt ở nơi đây(ôiiii)
Điều đó thật khó,chúng mình thật xa cách
Khoảng cách xa vời này đang giết chết anh

Điều đó thật khó,nó thật khó,Nơi này đây,nơi này đây
Em ở thật xa,khoảng cách xa vời này đang giết chết anh
Điều đó thật khó,nó thật khó,Nơi này đây,nơi này đây
Em ở thật xa,khoảng cách xa vời này đang giết chết anh

Có rất nhiều bài anh có thể hát để thời gian qua mau...


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé