Lord I Lift Your Name On High

Hymn
MrWind
682
Lord I Lift Your Name On High

Lời bài hát

Lord i lift your name on high
Lord i love to sing your praises
I'm so glad You're in my life
I'm so glad You came to save us

You came from heaven to earth
To show the way
From the earth to the cross
My debt to pay
From the cross to the grave
from the grave to the sky
Lord i lift Your Name on high

Lời Việt

Chúa ơi, con vinh danh Người
Chúa ơi, con ca ngợi Người
Con vui mừng vì có Người trong đời
Con vui mừng vì Người đến cứu chúng con

Người hạ thế từ thiên đàng
Để dẫn lối chúng con
Từ trần thế đến cây thập giá
Trả nợ tội lỗi của con
Từ cây thập giá đến nấm mồ
Từ nấm mồ, (người sống lại và) trở về trời cao
Chúa ơi, con vinh danh Người


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...