Lost Boy

Pop
Millianary
2132
Lost Boy

Lời bài hát

There was a time when I was alone
Nowhere to go and no place to call home
My only friend was the man in the moon
And even sometimes he would go away, too

Then one night, as I closed my eyes
I saw a shadow flying high
He came to me with the sweetest smile
Told me he wanted to talk for awhile
He said, "Peter Pan, that's what they call me
I promise that you'll never be lonely," and ever since that day

I am a lost boy from Neverland
Usually hanging out with Peter Pan
And when we're bored we play in the woods
Always on the run from Captain Hook
"Run, run, lost boy," they say to me
Away from all of reality

Neverland is home to lost boys like me
And lost boys like me are free
Neverland is home to lost boys like me
And lost boys like me are free

He sprinkled me in pixie dust and told me to believe
Believe in him and believe in me
Together we will fly away in a cloud of green
To your beautiful destiny
As we soared above the town that never loved me
I realized I finally had a family
Soon enough we reached Neverland
Peacefully my feet hit the sand
And ever since that day

I am a lost boy from Neverland
Usually hanging out with Peter Pan
And when we're bored we play in the woods
Always on the run from Captain Hook
"Run, run, lost boy," they say to me
Away from all of reality

Neverland is home to lost boys like me
And lost boys like me are free
Neverland is home to lost boys like me
And lost boys like me are free

Peter Pan, Tinkerbell, Wendy Darling
Even Captain Hook, you are my perfect story book
Neverland, I love you so
You are now my home sweet home
Forever a lost boy at last

Peter Pan, Tinkerbell, Wendy Darling
Even Captain Hook, you are my perfect story book
Neverland, I love you so
You are now my home sweet home
Forever a lost boy at last

And for always I will say

I am a lost boy from Neverland
Usually hanging out with Peter Pan
And when we're bored we play in the woods
Always on the run from Captain Hook
"Run, run, lost boy," they say to me
Away from all of reality

Neverland is home to lost boys like me
And lost boys like me are free
Neverland is home to lost boys like me
And lost boys like me are free

Lời Việt

Đã từng có thời điểm khi tôi cô đơn
Không có điểm đến và cũng chẳng có nơi nào gọi là nhà
Người bạn duy nhất của tôi là chàng trai trên mặt trăng
Và thi thoảng anh ấy cũng bỏ đi nơi khác

Thế rồi một đêm nọ, khi tôi nhắm đôi mắt lại
Dường như tôi thấy một cái bóng đang bay ở trên cao
Cậu ấy đến với tôi bằng nụ cười ngọt ngào nhất
Nói với tôi rằng cậu ấy muốn trò chuyện một lúc
Cậu nói, "Peter Pan, đó là cái tên mà gọi người gọi mình
Mình hứa rằng cậu sẽ không bao giờ cô đơn nữa đâu," và từ ngày đó trở đi

Tôi là một cậu bé đi lạc đến từ Neverland
Thường đi chơi với Peter Pan
Và khi buồn chán thì chúng tôi dạo chơi trong rừng
Luôn trốn chạy khỏi tên thuyền trưởng Hook
"Chạy, chạy đi, cậu bé đi lạc," họ nói với tôi
Khỏi tất cả hiện thực này

Neverland là ngôi nhà cho những cậu bé đi lạc như tôi
Và những cậu bé đi lạc như tôi được tự do
Neverland là ngôi nhà cho những cậu bé đi lạc như tôi
Và những cậu bé đi lạc như tôi được tự do

Cậu ấy rắc bụi tiên lên tôi và bảo tôi hãy tin tưởng
Tin ở cậu ấy và tin cả ở bản thân mình
Chúng tôi cùng nhau bay vào đám mây màu xanh
Đến với định mệnh hạnh phúc ấy
Như chúng tôi tung bay trên những thành phố mà tôi không thuộc về
Tôi nhận ra cuối cùng tôi cũng có một gia đình
Chẳng mấy chốc chúng tôi về đến Neverland
Thật yên bình với bước chân tôi chạm vào cát
Và từ ngày đó trở đi

Tôi là một cậu bé đi lạc đến từ Neverland
Thường đi chơi với Peter Pan
Và khi buồn chán thì chúng tôi dạo chơi trong rừng
Luôn trốn chạy khỏi tên thuyền trưởng Hook
"Chạy, chạy đi, cậu bé đi lạc," họ nói với tôi
Khỏi tất cả hiện thực này

Neverland là ngôi nhà cho những cậu bé đi lạc như tôi
Và những cậu bé đi lạc như tôi được tự do
Neverland là ngôi nhà cho những cậu bé đi lạc như tôi
Và những cậu bé đi lạc như tôi được tự do

Peter Pan, Tinkerbell, Wendy Darling
Kể cả thuyền trưởng Hook, đều là câu chuyện đẹp của tôi
Neverland, tôi yêu vùng đất này nhiều
Nơi đây là mái nhà là mái ấm dịu dàng của tôi
Tôi mãi là một cậu bé đi lạc

Peter Pan, Tinkerbell, Wendy Darling
Kể cả thuyền trưởng Hook, đều là câu chuyện đẹp của tôi
Neverland, tôi yêu vùng đất này nhiều
Nơi đây là mái nhà là mái ấm dịu dàng của tôi
Tôi mãi là một cậu bé đi lạc

Và sẽ luôn nói điều này về sau

Tôi là một cậu bé đi lạc đến từ Neverland
Thường đi chơi với Peter Pan
Và khi buồn chán thì chúng tôi dạo chơi trong rừng
Luôn trốn chạy khỏi tên thuyền trưởng Hook
"Chạy, chạy đi, cậu bé đi lạc," họ nói với tôi
Khỏi tất cả hiện thực này

Neverland là ngôi nhà cho những cậu bé đi lạc như tôi
Và những cậu bé đi lạc như tôi được tự do
Neverland là ngôi nhà cho những cậu bé đi lạc như tôi
Và những cậu bé đi lạc như tôi được tự do


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé