Love Me With All Your Heart

Country Rock
MrWind
976
Love Me With All Your Heart

Lời bài hát


Something you should know about Love Me With All Of Your Heart Lyrics

Title: Engelbert Humperdinck - Love Me With All Of Your Heart lyrics

Artist: Engelbert Humperdinck Lyrics

Visitors: 1604 visitors have hited Love Me With All Of Your Heart Lyrics since May 27, 2008.

Print: Engelbert Humperdinck - Love Me With All Of Your Heart Lyrics print version
---

Love me with all of your heart
That's all I want, love
Love me with all of your heart
Or not at all

*Just promise me this
That you'll give me all your kisses
Every winter every summer
Every fall

When we are far apart
Or when you're near me
Love me with all of your heart
As I love you

Don't give me your love
For a moment or an hour
Love me always as you love me
From the start
With every beat of your heart*

Lời Việt

Bạn nên biết đôi điều về lời nhạc của "Yêu em bằng cả trái tim anh"

Tựa: Engelbert Humperdinck - lời nhạc "Yêu em bằng cả trái tim anh"

Nghệ sĩ: Engelbert Humperdinck

Khách: 1604 khách đã nghe "Yêu em bằng cả trái tim anh" kể từ ngày 27/5/2008.

In: Engelbert Humperdinck - bản in "Yêu em bằng cả trái tim anh"
---

Yêu em bằng cả trái tim anh
Đó là tất cả những gì em cần, anh yêu ơi
Yêu em bằng cả trái tim anh
Hoặc là đừng yêu gì cả

*Xin hãy hứa với em điều này
Rằng anh sẽ trao em tất cả nụ hôn của anh
Mọi mùa đông, mọi mùa hè
Mọi mùa thu

Khi chúng ta xa lìa nahu
Hay khi em kề bên em
Yêu em bằng cả trái tim anh
Như em cũng yêu anh thế

Đừng chỉ cho em tình yêu của anh
Trong một khắc hay một giờ
Luôn yêu em như anh yêu em
Ngay từ giây phút đầu tiên
Với mọi nhịp đập của con tim anh*


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...