Lucky Strike

Rock
MrWind
1926
Lucky Strike

Lời bài hát

You're such a motivator, I gotta get you where
So sick of saying yes sir, yes sir
You're such an instigator, you wanna play the game
Take it or leave it, that's her, that's her
And I can't wait another minute
I can't take the look she's giving
Your body rocking, keep me up all night
One in a million
My lucky strike

Got me so high, and then she dropped me
But she got me, she got me, she got me bad
Took me inside and then she rocked me
She keep up all night, this is what it sounds like

Oh oh oh my lucky strike
Oh oh oh my lucky strike
Your body rocking, keep me up all night
One in a million, my lucky strike

Stuck in an elevator, she take me to the sky
And I don't wanna go down, go down
She said I'll feel you later, go ahead and fantasize
She make me want her right now right now

And I can't wait another minute
I can't take the look she's giving
Your body rocking, keep me up all night
One in a million
My lucky strike

Got me so high, and then she dropped me
But she got me, she got me, she got me bad
Took me inside and then she rocked me
She keep up all night, this is what it sounds like

Oh oh oh my lucky strike
Oh oh oh my lucky strike
Your body rocking, keep me up all night
One in a million, my lucky strike

Hey, you're taking all my pain away
You're shaking like an earthquake
Hey, you're taking all my pain away
You're shaking like an earthquake

Got me so high, and then she dropped me
But she got me, she got me, she got me bad
Took me inside and then she rocked me
She keep up all night, this is what it sounds like

Oh oh oh my lucky strike
Oh oh oh my lucky strike
Your body rocking, keep me up all night
One in a million, my lucky strike

My lucky strike, my lucky strike
Your body rocking, keep me up all night
One in a million

Lời Việt

Em như một động cơ, tôi phải chở em đến nơi
Phát bệnh vì cứ nói "Dạ, vâng" mãi
Em như kẻ xúi giục, em muốn chơi trò chơi
Thích thì chơi không thì chuồn, nàng là vậy đó, vậy đó
Và tôi không thể đợi thêm một phút nào nữa
Tôi không thể nhận lấy ánh nhìn nàng trao
Cơ thể em hùng hục, tiếp lửa tôi suốt đêm
Một trong hàng triệu người
Cô nàng Lucky Strike của tôi ơi

Cho tôi lên đỉnh cao và rồi nàng thả tôi rơi rụng
Nhưng nàng hiểu tôi, nàng hiểu tôi, nàng hiểu tôi lắm
Dẫn dụ tôi vào trong và rồi nàng sẩy tôi
Nàng luôn dữ dội suốt cả đêm, âm thanh là như vậy đây

Oh oh oh cô nàng Lucky Strike của tôi ơi
Oh oh oh cô nàng Lucky Strike của tôi ơi
Cơ thể em hùng hục, tiếp lửa tôi suốt đêm
Một trong hàng triệu người, Lucky Strike của tôi ơi

Kẹt trong thang máy, nàng đưa tôi lên trời cao
Và tôi không muốn xuống dưới, xuống dưới
Nàng bảo: "Lát nữa em cảm anh sau, cứ tiếp tục đê mê đi"
Nàng khiến tôi muốn có nàng ngay lúc này, ngay lúc này

Và tôi không thể đợi thêm một phút nào nữa
Tôi không thể nhận lấy ánh nhìn nàng trao
Cơ thể em hùng hục, tiếp lửa tôi suốt đêm
Một trong hàng triệu người
Cô nàng Lucky Strike của tôi ơi

Cho tôi lên đỉnh cao và rồi nàng thả tôi rơi rụng
Nhưng nàng hiểu tôi, nàng hiểu tôi, nàng hiểu tôi lắm
Dẫn dụ tôi vào trong và rồi nàng sẩy tôi
Nàng luôn dữ dội suốt cả đêm, âm thanh là như vậy đây

Oh oh oh cô nàng Lucky Strike của tôi ơi
Oh oh oh cô nàng Lucky Strike của tôi ơi
Cơ thể em hùng hục, tiếp lửa tôi suốt đêm
Một trong hàng triệu người, Lucky Strike của tôi ơi

Này, em đang vất đi hết mọi nỗi đau trong tôi
Em đang lắc lư như một trận động đất
Này, em đang vất đi hết mọi nỗi đau trong tôi
Em đang lắc lư như một trận động đất

Cho tôi lên đỉnh cao và rồi nàng thả tôi rơi rụng
Nhưng nàng hiểu tôi, nàng hiểu tôi, nàng hiểu tôi lắm
Dẫn dụ tôi vào trong và rồi nàng sẩy tôi
Nàng luôn dữ dội suốt cả đêm, âm thanh là như vậy đây

Oh oh oh cô nàng Lucky Strike của tôi ơi
Oh oh oh cô nàng Lucky Strike của tôi ơi
Cơ thể em hùng hục, tiếp lửa tôi suốt đêm
Một trong hàng triệu người, Lucky Strike của tôi ơi

Lucky Strike của tôi ơi, Lucky Strike của tôi ơi
Cơ thể em hùng hục, tiếp lửa tôi suốt đêm
Một trong hàng triệu người


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé