Magic

Country Rock
MrWind
1176
Magic

Lời bài hát

I can make the pain disappear
And I can erase the past ohh
I can make the future shine so bright
And I can make right now alright yeah
I got it you got it we got the magic girl
I got it you got it we got the magic girl
I got it you got it we got the magic girl
I got it you got it we got the magic girl
All I got is concrete all around me wooo…
But I can see the countryside
You can be rich when you’re poor
Poor when you’re rich
It can be raining and I can make the sun shine

I know sometimes sometimes you feel no hope
But I’ve been down off that lonely road
I took whatever gift he offered me
Because I knew that he would set me free

I got it you got it we got the magic girl wooo
Science they can’t prove it
But I know I can do it
I can fly
I can bend metal with my mind
I can wake up in a paradise ohhhh

We got that magic

Lời Việt

Tôi có thể khiến nỗi đau biến mất
và tôi có thể xoá đi quá khứ
tôi có thể làm tương lai trở nên thật sáng tươi
và tôi có thể làm điều đó ngay bây giờ
tôi có, bạn có, chúng ta đều có phép thuật
tôi có, bạn có, chúng ta đều có phép thuật
tôi có, bạn có, chúng ta đều có phép thuật
tôi có, bạn có, chúng ta đều có phép thuật
tất cả những gì tôi có quanh mình chỉ là xi măng thôi
nhưng tôi có thể nhìn thấy miền quê
bạn có thể trở nên giàu có kể cả khi bạn đang nghèo
cũng có thể nghèo khi bạn đang giàu có
trời có thể đang mưa và tôi có thể làm trời toả nắng

Tôi biết đôi khi bạn ko còn một chút hy vọng nào
nhưng tôi đã từng trải qua con đường cô đơn đó
tôi nhận bất cứ món quà nào người cho tôi
bởi tôi biết rằng người sẽ để tôi tự do

Tôi có, bạn có, chúng ta đều có phép thuật
khoa học ko thể chứng minh điều đó đâu
nhưng tôi biết là tôi có thể làm được
tôi có thể bay lên
tôi có thể bẻ cong kim loại chỉ với ý nghĩ của tôi

Chúng ta đều có thứ phép thuật ấy


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...