Many Shades Of Black

Unknow Category
MrWind
1309
Many Shades Of Black

Lời bài hát

Go ahead
Go ahead and smash it on the floor
Take whatever's left and take it with you out the door

See if I cry
See if I shed a single sorry tear
I can't say that it's been that great
No
In fact it's been a wasted year

Everybody sees and everyone agrees that you and I are wrong
And it's been that way too long
Take it as it comes and be thankful when it's done
There's so many ways to act and there's many shades of black
There's so many shades of black
There's so many shades of black
Yeah
Yeah

Let it out
Lett it all out
Say what's on your mind
You can kick and scream
And shout and say things that are so unkind

Yeah
See if I care
And see if I stand firm or if I fall
'Cause in the back of my mind
And on the tip of my tongue is the answer to it all

Everybody sees and everyone agrees that you and I are wrong
And it's been that way too long
Take it as it comes and be thankful when it's done
There's so many ways to act and there's many shades of black
There's many shades of black
Yeah
There's many shades of black

Oh
Oh

Yeah
E verybody sees and everyone agrees that you and I are wrong
And it's been that way too long
Baby take it as it comes and be thankful when it's done
There's so many ways to act and you cannot take it back
(Many shades of black)
No
You cannot take it back

'Cause there's many shades of black
(Many shades of black)
You have many shades of black
You have many
(Many shades of black)
You have many
You have many shades of black

'Cause there's many shades of black
There's so many shades of black
(Many shades of black)
There's so many shades of black
There's so many shades of black

Yeah
Oh
Oh
Oh

Lời Việt

Tiếp tục đi
Tiếp tục đi và đập tan nó trên sàn lầu
Hãy bắt lấy bất cứ điều gì còn sót lại và mang nó ra khỏi đây ngay

Hãy xem liệu tôi có khóc không
Hãy xem liệu tôi có rơi dù chỉ một giọt nước mắt thôi
Tôi chẳng thể nói rằng chuyện đó đã từng tuyệt tới thế
Không
Sự thật là đó là một năm bị bỏ phí

Tất cả mọi người đều thấy, tất cả mọi người đều bảo rằng tôi và anh đã sai lầm
Ôi, sao đường đời thật dài quá
Hãy chấp nhận khi nó tới và biết ơn khi nó đã ra đi
Có rất nhiều cách để ta hành động và màu đen cũng có rất nhiều sắc thái
Màu đen cũng có rất nhiều sắc thái đấy
Màu đen cũng có rất nhiều sắc thái đấy
Yeah
Yeah

Hãy để nó lòng được nhẹ nhõm
Hãy giải phóng tâm hồn mình
Nói những điều từ tận đáy lòng
Bạn có thể đá và la lo lên
Và hét lên, nói lên những điều không vui

Yeah
Hãy xem liệu tôi có quan tâm không
Và xem liệu tôi có thể đứng vững hay sẽ rơi
Vì ở trong đầu tôi
Và trên đầu lưởi là câu cả lời cho tất cả

Tất cả mọi người đều thấy, tất cả mọi người đều bảo rằng tôi và anh đã sai lầm
Ôi, sao đường đời thật dài quá
Hãy chấp nhận khi nó tới và biết ơn khi nó đã ra đi
Có rất nhiều cách để ta hành động và màu đen cũng có rất nhiều sắc thái
Màu đen cũng có rất nhiều sắc thái đấy
Yeah
Màu đen cũng có rất nhiều sắc thái đấy

OH
OH

Yeah
Tất cả mọi người đều thấy, tất cả mọi người đều bảo rằng tôi và anh đã sai lầm
Ôi, sao đường đời thật dài quá
Hãy chấp nhận khi nó tới và biết ơn khi nó đã ra đi
Có rất nhiều cách để ta hành động và khi đã làm thì ta không thể rút lại
Không
Không thể làm lại từ đầu
Yeah
Màu đen cũng có rất nhiều sắc thái đấy

Vì trái tim ta có rất nhiều mặt ( tốt, xấu )
Có nhiều
Có nhiều
Có rất nhiều
Yeah
Oh
Oh
Oh
Tất cả mọi người đều thấy, tất cả mọi người đều bảo rằng tôi và anh đã sai lầm
Ôi, sao đường đời thật dài quá
Hãy chấp nhận khi nó tới và biết ơn khi nó đã ra đi
Có rất nhiều cách để ta hành động và màu đen cũng có rất nhiều sắc thái Màu đen cũng có rất nhiều sắc thái đấy
Màu đen cũng có rất nhiều sắc thái đấy

Màu đen cũng có rất nhiều sắc thái đấy
Yeah
Oh
Oh
Oh


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...