Miracle

Pop
MrWind
1272
Miracle

Lời bài hát

Where does it go when it's gone?
All of the love that we had
I wish I could make you remember, oh yeah
The rock that we built this upon
How could it just disappear like it never mattered?

I don't know how to watch you leave
But there's nothing left to say

It's easier to walk on water
It's easier to part the sea
Then to live another day without you
And just forget about what you mean to me

It's easier to reach the heavens
Then for us to work this out
I haven't prayed in so long
But if it brings you back somehow
I guess I need a miracle right now, right now

I'm stranded at the end of the line
With no way left to get home
But I'm not ready to surrender, oh no
I'm still willing to fight
But it seems like changing your mind
It's harder than ever

I don't know how to watch you leave,
When there's so much left to say

It's easier to walk on water
It's easier to part the sea
Then to live another day without you
And just forget about what you mean to me

It's easier to reach the heavens
Then for us to work this out
I haven't prayed in so long
But if it brings you back somehow
Then I guess I need a miracle right now, right now...

Almost nothing is impossible
Our love can open any door
But it's impossible to let you go

It's easier to walk on water
It's easier to part the sea
Then to live another day without you
And just forget about what you mean to me

It's easier to reach the heavens
Then for us to work this out
I haven't prayed in so long
But if it brings you back somehow
Then I guess I need a miracle right now,
I need a miracle right now, yeah..

Lời Việt

Nó sẽ đi đâu khi nó biến mất?
Tất cả tình yêu mà ta đã có
Anh ước gì mình có thể khiến em nhớ ra
Tảng đá ta đã xây dựng phía trên này
Làm sao nó có thể biến mất như chưa bao giờ có gì xảy ra?

Anh không biết làm thế nào để nhìn em rời khỏi
Nhưng không còn gì để nói nữa

Thật dễ dàng hơn để bước trên dòng nước
Thật dễ dàng hơn để rẽ sóng đại dương
Rồi để sống một ngày nữa không có em
Và quên rằng em có ý nghĩa gì đối với anh

Thật dễ dàng hơn để chạm đến thiên đàng
Rồi để cho chúng ta tìm ra điều này
Anh đã không cầu nguyện lâu nữa
Nhưng nếu bằng cách nào đó nó mang em trở về
Anh đoán anh cần một phép màu ngay bây giờ, ngay bây giờ.

Anh bị bỏ lại ở phía cuối đường
Không còn đường nào để về nhà nữa
Nhưng anh không sẵn sàng đầu hàng đâu
Anh vẫn sẽ quyết tâm chiến đấu
Nhưng nó dường như giống việc thay đổi quyết định của em
Khó hơn bao giờ hết

Anh không biết làm thế nào để nhìn em rời khỏi
Khi chẳng còn nhiều thứ để nói nữa

Thật dễ dàng hơn để bước trên dòng nước
Thật dễ dàng hơn để rẽ sóng đại dương
Rồi để sống một ngày nữa không có em
Và quên rằng em có ý nghĩa gì đối với anh

Thật dễ dàng hơn để chạm đến thiên đàng
Rồi để cho chúng ta tìm ra điều này
Anh đã không cầu nguyện lâu nữa
Nhưng nếu bằng cách nào đó nó mang em trở về
Anh đoán anh cần một phép màu ngay bây giờ, ngay bây giờ...

Hầu như không có gì là không thể
Tình yêu của chúng ta có thể mở ra bất kỳ cánh cửa nào
Nhưng chỉ không thể để em ra đi

Thật dễ dàng hơn để bước trên dòng nước
Thật dễ dàng hơn để rẽ sóng đại dương
Rồi để sống một ngày nữa không có em
Và quên rằng em có ý nghĩa gì đối với anh

Thật dễ dàng hơn để chạm đến thiên đàng
Rồi để cho chúng ta tìm ra điều này
Anh đã không cầu nguyện lâu nữa
Nhưng nếu bằng cách nào đó nó mang em trở về
Anh đoán anh cần một phép màu ngay bây giờ.
Anh cần một phép màu ngay bây giờ...


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé