Missundaztood

Unknow Category
MrWind
1092
Missundaztood

Lời bài hát

Go Damon
Go Linda
Go Pink
Hahaha yeah
It's me

I might be the way everybody likes to say
I know what you're thinking about me
There might be a day you might have a certain way

But you don't in my luxuries
And its me, I know I know my name
Cuz I say it proud
Everything I want I always do
Lookin' for the right track
Always on the wrong track
But all you're catchin' are these tracks that I'm layin' down for you

There's a song I was listenin' to up all night
There's a voice I am hearin' sayin' its alright
When I'm happy, I'm sad, but everything is good
Its not that complicated I'm just missundaztood

There might be a day everything, it goes my way
Can't you think I know I'm superfly?
I might see the world in a world inside of you
Then I just might say goodbye
And its my name I know, I say it loud cuz I'm really proud
Of all the things I used to do
Cuz its the wrong track
Lookin' for the right track
And all you're catchin' are these tracks that I'm layin' down for you

There's a song I was listenin' to up all night
There's a voice I am hearin' sayin' its alright
When I'm happy, I'm sad, but everything is good
Its not that complicated I'm just missundaztood

There's a song I was listenin' to up all night
There's a voice I am hearin' sayin' its alright
When I'm happy, I'm sad, but everything is good
Its not that complicated I'm just missundaztood

Yeah, yeah, yeah

Lookin' for the right track
Always on the wrong track
But all you're catchin' are these tracks that I'm layin' down for you

There's a song I was listenin' to up all night
There's a voice I am hearin' sayin' its alright
I was taken for granted but its all good
Cuz I'll do it again, I'm just missundaztood
Said I'll do it again, I'm just missundaztood
I said I'll do it again, I'm just missundaztood
I said I'll do it again, I'm just missundaztood
Yeah, yeah, yeah, yeah
UH! Yeah, yeah, UH! UH! UH! UH! Bring it back, UH!
Damon: Exlax commercial?
Pink: What? [Laughs] No this ain't no damn exlax
commercial! This my first single MAN!

Lời Việt

Hát nào Damon
Hát nào Linda
Hát nào Pink
Hahaha yeah
Đó là tôi đấy

Tôi là kiểu người mà mọi người thích xì xầm bàn tán
Tôi biết các người nghĩ gì về tôi mà
Rồi sẽ có một ngày mấy người cũng sẽ có một phong cách nào đó

Nhưng các người không có nằm trong niềm vui của tui
Và đó là tôi, tôi biết là tôi biết tên tôi
Vì tôi rất tự hào nói nó ra
Mọi thứ tôi thích tôi điều làm
Đang tìm kiếm con đường đúng
Nhưng luôn đi lạc lối
Nhưng các người đang bắt những bài hát mà tôi hát cho các người nghe đấy

Có một bài mà tôi đã nghe cả đêm đấy
Có một giọng nói tôi nghe nó nói rằng mọi thứ đều ổn cả
Khi tôi hạnh phúc, thì tôi buồn, nhưng mọi thứ đều tốt cả
Không phức tạp lắm đâu tôi chỉ bị hiểu nhầm thôi

Có một ngày mọi thứ sẽ đi theo cách mà tôi muốn
Các người không hiểu rằng tôi biết tôi cực tuyệt vời sao?
Tôi có thể thấy thế giới trong thế giới bên trong các người
Rôi tôi chỉ cần nói từ biệt thôi
Và đó là tên của tôi tôi biết chứ, tôi nói thật to vì tôi tự hào
Vì tất cả mọi thứ mà tôi đã làm
Vì đó là con đường sai lầm
Đang tìm kiếm đúng hướng cần đi đây
Và các người đang bắt những bài hát mà tôi hát cho các người nghe đấy

Có một bài mà tôi đã nghe cả đêm đấy
Có một giọng nói tôi nghe nó nói rằng mọi thứ đều ổn cả
Khi tôi hạnh phúc, thì tôi buồn, nhưng mọi thứ đều tốt cả
Không phức tạp lắm đâu tôi chỉ bị hiểu nhầm thôi

Có một bài mà tôi đã nghe cả đêm đấy
Có một giọng nói tôi nghe nó nói rằng mọi thứ đều ổn cả
Khi tôi hạnh phúc, thì tôi buồn, nhưng mọi thứ đều tốt cả
Không phức tạp lắm đâu tôi chỉ bị hiểu nhầm thôi

Yeah, yeah, yeah

Đang tìm kiếm con đường đúng
Nhưng luôn đi lạc lối
Nhưng các người đang bắt những bài hát mà tôi hát cho các người nghe đấy

Có một bài mà tôi đã nghe cả đêm đấy
Có một giọng nói tôi nghe nó nói rằng mọi thứ đều ổn cả
Tôi đã được trợ cấp nhưng mọi thứ đều tốt hết
Vì tôi sẽ lại làm thế, tôi chỉ bị hiểu lầm thôi mà
Hãy nói rằng tôi sẽ lại làm thế, tôi chỉ bị hiểu lầm thôi mà
Tôi nói rằng tôi sẽ lại làm thế, tôi chỉ bị hiểu lầm thôi mà
Tôi nói rằng tôi sẽ lại làm thế, tôi chỉ bị hiểu lầm thôi mà
UH! Yeah, yeah, UH! UH! UH! UH! Đem mọi thứ trở lại nào UH!
Damon: Một kiểu quảng cáo ngu ngốc hử?
Pink: Gì cơ? [Cười] Không đây không phải là thứ quảng cáo ngu ngốc chết tiệt nào đó đâu!! Đây là ca khúc đầu tiên của tôi đó ANH BẠN!


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...