Moment of Peace (ft. Sarah Brightman)

Country Rock
MrWind
537
Moment of Peace (ft. Sarah Brightman)

Lời bài hát

Mm Mm Mm Mm Mm
Ah Ah Ah Ah Ah

In moment of peace

Ah Ah Ah Ah Ah
Ah Ah Ah Ah Ah

(Chorus)

Come now, come by our side,
Into a place where you can hide,
We are the sunshine,
Rest your Soul here,
And you'll find,
We are the energy,
We give the world to thee,
Hold up your heart now,
We will ease pain from your brow.

(Sarah Brightman)
When the world is in tatters,
And destruction is near,
You can come with us here.

When the people are strangers,
We will rest here and be,
In a moment of peace.

When the world is in tatters,
And destruction is near,
You can come with us here.

When the people are strangers,
We will rest here and be,
In a moment of peace.

(Chorus)

Light up the dark below,
See through the stars,
Reach to the earth's flow
Drift into the joy of our hearts,
Unleash the energy,
Taste of the wine,
Drink as a Soul,
That knows now, power divine.

When the world is in tatters,
And destruction is near,
You can come with us here.

When the people are strangers,
We will rest here and be,
In a moment of peace.

When the world is in tatters,
And destruction is near,
You can come with us here.

When the people are strangers,
We will rest here and be,
In a moment of peace.

In a moment of peace

Lời Việt

Thời khắc bình yên

Mm Mm Mm Mm Mm
Ah Ah Ah Ah Ah

Trong thời khắc bình yên

Ah Ah Ah Ah Ah
Ah Ah Ah Ah Ah

(Hợp xướng)

Đến đây , bên cạnh chúng ta,
Đến một nơi người có thể ẩn náu,
Chúng ta là ánh dương,
Rủ linh hồn người nơi đây,
Và người sẻ thấy,
Chúng ta là năng lượng,
Chúng ta cho Người thế giới,
Nào giữ chặt tim mình,
Chúng ta sẻ làm lành vết thương từ trán người.

(Sarah Brightman)
Khi thế giới còn đang vụn nát,
Và sự tàn phá đang gần kề,
Người có thể đến bên chúng ta ở nơi đây.

Khi con người gồm những kẻ lạ mặt,
Chúng ta dựa vào nơi đây và thế,
Trong thời khắc bình yên.

(Hợp xướng)

Chiếu sáng bóng tối bên dưới,
Nhìn xuyên qua các vì sao,
Với tới vòng quay của hành tinh xanh,
Chủ đích cho những trò vui của trái tim ta,
Giải thoát năng lượng,
Vị của rựu vang,
Một thức uống tựa linh hồn,
Điều đó giờ đã biết , sức mạnh thiêng liêng.

Khi thế giới còn đang vụn nát,
Và sự tàn phá đang gần kề,
người có thể đến bên chúng ta ở nơi đây.

Khi con người gồm những kẻ lạ mặt,
Chúng ta dựa vào nơi đây và thế,
Trong thời khắc bình yên.

Khi thế giới còn đang vụn nát,
Và sự tàn phá đang gần kề,
người có thể đến bên chúng ta ở nơi đây.

Khi con người gồm những kẻ lạ mặt,
Chúng ta dựa vào nơi đây và thế,
Trong thời khắc bình yên.

Trong thời khắc bình yên.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...