Mona Lisa

Country
MrWind
338
Mona Lisa

Lời bài hát

You're the last of your kind, Mona Lisa
With a wink of your eye, make it all right
Oh, there's more left to life, Mona Lisa
Let me take you along for the ride

Ain't nothing that stays the same
Won't ask it to you
Just that Burgundy smile you wore yesterday
Say you won't ever lose

I been down, I been worse, Mona Lisa
Came in last, came in first
But it all gathers dirt, Mona Lisa
For you bathe in the light

Ain't nothin' that stays the same
Won't ask it to you
Just that Burgundy smile you wore yesterday
Say you won't ever lose

Oh, you taught me this much, Mona Lisa
And I done, set it aside
For when you need the same magic touch for
For when you need reminding

Ain't nothin' that stays the same
Won't ask it to you
Just that Burgundy smile you wore yesterday
Say you won't ever lose

Just that Burgundy smile you wore yesterday
Say you won't ever lose

Lời Việt

Em là người cuối cùng như vậy trên thế gian này, Mona Lisa của anh
Với cái nháy mắt của mình, em làm mọi thứ trở nên đúng đắn
Oh, cuộc đời này còn nhiều điều đợi ta phía trước lắm, Mona Lisa ạ
Hãy để anh đưa em đi cùng suốt hành trình này

Vì chẳng có gì không thế đổi thay
Anh sẽ không đòi hỏi điều đó ở em
Chỉ cần nụ cười như đóa hồng Burgundy mãi nở trên môi em ngày hôm qua thôi
Hãy nói với anh em không bao giờ từ bỏ em nhé.

Dù anh có buốn chán, dù có khổ đau, Mona Lisa ạ
Dù là người sau cùng hay là người đầu tiên
Nhưng anh xin nhận hết những bụi trần vẩn đục, hỡi Mona Lisa
Chỉ cần em được tắm trong ánh sáng tinh khôi thôi

Vì chẳng có gì không thế đổi thay
Anh sẽ không đòi hỏi điều đó ở em
Chỉ cần nụ cười như đóa hồng Burgundy mãi nở trên môi em ngày hôm qua thôi
Hãy nói với anh em không bao giờ từ bỏ em nhé.

Oh, em đã dạy cho anh điều lớn lao này, Mona Lisa của anh ạ
Và anh đã làm được, anh đã luôn cất giữ bên mình
Dành để khi em cần tới một phép màu như thế
Dành để khi em cần được gợi nhắc

Vì chẳng có gì không thế đổi thay
Anh sẽ không đòi hỏi điều đó ở em
Chỉ cần nụ cười như đóa hồng Burgundy mãi nở trên môi em ngày hôm qua thôi
Hãy nói với anh em không bao giờ từ bỏ em nhé.

Chỉ cần nụ cười như đóa hồng Burgundy mãi nở trên môi em ngày hôm qua thôi
Hãy nói với anh em không bao giờ từ bỏ em nhé.



Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...