Mowgli's Road

Electronic Pop
MrWind
939
Mowgli's Road

Lời bài hát

Cuckoo (cuckoo)
Cuckoo (cuckoo)
Cuckoo (cuckoo)
Cuckoo

Ten silver spoons coming after me
One life with one dream on repeat
I'll escape if I try hard enough
Till King of the Jungle calls my bluff

(Oh Lord) Oh Lord
I have been told (I have been told)
That I must take the unforsaken road (forsaken road)
There's a fork in the road (road)
I'll do as I am told
And I don't know, don't know, don't know, don't, don't
Who-oo-oo-oo- ooo I wanna be

Cuckoo (cuckoo)
Cuckoo (cuckoo)
Cuckoo (cuckoo, cuckoo)

You say Y-E-S to everything
Will that guarantee you a win?
Do you think you will be good enough
To love others and to be loved?

(Oh Lord) Oh Lord
Now I can see (now I can see)
The cutlery will keep on chasing me (forsaken road)
There's a fork in the road (road)
I'll do as I am told
And I don't know, don't know, don't know, don't, don't
Who-oo-oo-oo- ooo I wanna be

We are the spoons mentally mean
We scooped our way into your dreams
To knock the knives out bloody cold
And lean you down the unforsaken road

(Unforsaken road)
There's a fork in the road (road)
I'll do as I'm told
And I don't know, don't know, don't know, don't, don't
Who-oo-oo-oo- ooo I wanna be

Cuckoo

Lời Việt

Cúc cu
Cúc cu
Cúc cu
Cúc cu

10 chiếc thìa bạc đang sắp theo sau tôi
Một cuộc sống với một giấc mơ được lặp lại
Tôi sẽ thoát khỏi nếu tôi thật đủ cố gắng
Cho tới lúc Vua của rừng xanh bắt tháu cáy(*) của tôi.

Ôi Chúa ơi!
Tôi đã kể
Rằng tôi nên đi trên con đường không bị bỏ rơi ấy (con đường bị bỏ rơi)
Có một đoạn rẽ trên con đường
Tôi sẽ làm như tôi đã nói
Và tôi không biết tôi muốn là ai đây.


Cúc cu
Cúc cu
Cúc cu

Anh nói V-Â-N-G với mọi thứ
Anh sẽ đảm bảo rằng anh chiến thắng ư?
Anh có nghĩ rằng anh đủ tài giỏi
Để yêu người nào đó và được yêu lại?

Ôi Chúa Ơi!
Bây giờ tôi mới thấy (Bây giờ tôi có thể thấy)
Dao kéo sẽ tiếp tục săn đuổi tôi (trên con đường bị bỏ rơi)
Có một ngã rẽ trên con đường
Tôi sẽ làm như tôi đã nói
Và tôi không biết tôi muốn là ai đây.

Chúng ta là những cái thìa tinh thần trung bình
Chúng ta đã múc con đường của ta vào trong giấc mơ của anh
Để con dao rọc dòng máu lạnh ra
Và gạc anh xuống con đường không bị bỏ rơi.


Có một đoạn rẽ trên con đường
Tôi sẽ làm như tôi đã nói
Và tôi không biết tôi muốn là ai đây.

Cúc cu


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...