My Baby (Missing)

Country Rock
MrWind
955
My Baby (Missing)

Lời bài hát

Tiny hands
Yes that’s you
And all you show
It’s simply true
I smell your breath
It makes me cry
I wonder how
I’ve lived my life

Cause without you
How did I get through
All of my days
Without you
Now living with you
See everything true
My baby it’s you
My baby, my baby, my baby

With no words at all
So tiny and small
In love I fall so deep, so deep
My precious love
Sent from above
My baby boo
Gotta thank you, gotta thank you

Cause without you
How did I get through
All of my days
Without you
Now living with you
See everything true
My Baby it’s you
My baby, my baby, My Baby

Cause without you
How did I get through (How did I get through)
All of my days
Without you
Now living with you
See everything true
My Baby it’s you (My Baby it’s you)
My baby, my baby
My Baby

Lời Việt

Bàn tay nhỏ bé
Vâng, chính là con
Và tất cả các bạn xem
Đó là 1 sự thật đơn giản
Mẹ ngửi thấy hơi thở của con
Nó làm cho mẹ khóc
Mẹ tự hỏi bằng cách nào
Mẹ đã sống cuộc sống của mẹ

Vì không có con
Làm thế nào mẹ đã vượt qua?
Tất cả các ngày của mẹ
Không có con
Bây giờ sống chung với con
Mọi thứ trở nên sự thật
Em bé của mẹ, chính con
Em bé của mẹ, em bé của mẹ, em bé của mẹ.

không 1 từ nào
Nhỏ bé và nhỏ
Trong tình yêu mẹ ngã sâu như vậy, rất sâu
Tình yêu quí báu của mẹ
Gửi từ trên thiên đường
My baby boo
Mẹ phải cám ơn con, cám ơn con rất nhiều

Vì không có con
Làm thế nào mẹ đã vượt qua?
Tất cả các ngày của mẹ
Không có con
Bây giờ sống chung với con
Mọi thứ trở nên sự thật
Em bé của mẹ, chính con
Em bé của mẹ, em bé của mẹ, em bé của mẹ.

Vì không có con
Làm thế nào mẹ đã vượt qua? (Làm thế nào mẹ đã vượt qua?)
Tất cả các ngày của mẹ
Không có con
Bây giờ sống chung với con
Mọi thứ trở nên sự thật
Em bé của mẹ, chính con
Em bé của mẹ, em bé của mẹ, em bé của mẹ.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...