My Wine In Silence

Doom Metal
MrWind
548
My Wine In Silence

Lời bài hát

My Wine In Silence

Where are you now my love?
My sweet one.
Where have you gone oh my love?
I'm so alone.

I only think of you.
And it drives me down.
I only dream of you.

Come here
My lover
I'll keep you
I will change you
Come here
My slave
You will live
Forever
Screaming
Crying
My lover
With you
I'm gone
At last

I'll come to you. Take my hand.
Hold me again. Please take my hand

Who are you?!
What were you?!
My beauty
I can't tell
How I feel
How I felt
You have paid
For your
un-kind-ness
With You
I'm done
At last

Please hold me now my love.
Where are you now, oh my sweet love.

Lời Việt

Uống Rượu Một Mình

Giờ em đang ở đâu tình yêu của ta?
Tình yêu ngọt ngào
Em yêu em đã đi đâu?
Ta thật cô đơn

Ta chỉ nghĩ về em
Và điều đó nhấn chìm ta
Ta chỉ mơ về em

Đến đây
Tình yêu của ta
Ta sẽ giữ lấy em

Ta sẽ thay đổi em
Đến đây
Nô lệ của ta
Em sẽ sống
Mãi mãi
Ta đang gào thét
Ta đang than khóc
Tình yêu của ta
Với em
Ta sẽ đi đến cuối cùng

Ta sẽ đến với em,hãy nắm lấy tay ta
Hãy ôm ta một lầ nữa,làm ơn hãy nắm lấy tay ta

Em là ai?!
Em là cái gì?!
Người đẹp của ta
Ta không nói lên lời
Ta cảm thấy thế nào
Ta đã cảm thấy thế nào
Em đã phải trả giá
Cho những tội ác của mình
Với em
Ta sẽ làm đựơc tất cả

Em yêu,làm ơn hãy ôm ta
Bây giờ em đang ở đâu,oh tình yêu ngọt ngào của ta


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...