Mysterious Girl

Dance
MrWind
593
Mysterious Girl

Lời bài hát

The way you move
Moving out of me
Beside me
La, la, la, la
Misterious girl
Moving, moving out of me
Makes me wanna la, la, la la-la
Misterious girl

Me and you together
Only forever
Don`t let me go
Love me like you know
x 2

Eii-a
Party till the morning light
Eii-a
Party when your body shakes next to mine

Eii-a
Party till the morning light
Eii-a

The way you move
You`re moving out of me
Beside me
La, la, la, la
Misterious girl
Moving, moving out of me
Makes me wanna la, la, la la-la
Misterious girl

Eii-a
Party till the morning light
Eii-a
Party when your body shakes netxt to mine

Eii-a
Party till the morning light
Eii-a
Party when nobody makes you cry

Love, love, love
Give me all your love, love. love
Tonight
No one is but you, you, you
Can be forever and always
My sunlight

The way you move
You`re moving out of me
Beside me
La, la, la, la
Misterious girl
Moving, moving out of me
Makes me wanna la, la, la la-la
Misterious girl

The way you move
You`re moving out of me
Beside me
La, la, la, la
Misterious girl
Moving, moving out of me
Makes me wanna la, la, la la-la
Misterious girl

Lời Việt

Cách mà em di chuyển
Như thoát ra khỏi tôi
Đứng bên cạnh tôi
La, la, la, la
Cô gái huyền bí kia ơi!
Di chuyển, di chuyển ra khỏi tôi
Làm cho tôi muốn: La ,la ,la ,la
Cô gái huyền bí kia ơi!

Tôi và em cùng với nhau
Và mãi mãi nhé!
Đừng để tôi bước đi
Hãy yêu tôi như em đã từng biết

Eii-a
Tiệc tùng bên cạnh tôi đến khi trời sáng nhé!
Eii-a
Tiệc tùng đến khi cơ thể em rung lên bên tôi

Eii-a
Ở bên tôi đến khi tàn tiệc em nhé!
Eii-a

Cách mà em di chuyển
Như thoát ra khỏi tôi
Đứng bên cạnh tôi
La, la, la, la
Cô gái huyền bí kia ơi!
Di chuyển, di chuyển ra khỏi tôi
Làm cho tôi muốn: La ,la ,la ,la
Cô gái huyền bí kia ơi!

Eii-a
Tiệc tùng bên cạnh tôi đến khi trời sáng nhé!
Eii-a
Tiệc tùng đến khi cơ thể em rung lên bên tôi

Eii-a
Tiệc tùng bên cạnh tôi đến khi trời sáng nhé!
Eii-a
Tiệc tùng bên tôi đến khi không còn ai làm em bật khóc

Yêu, yêu, yêu
Cho tôi tất cả tình yêu của em, yêu, yêu, yêu
Tối nay
Chẳng có ai ngoài em, em, em
Có thể là mãi mãi và luôn luôn
Ánh dương của tôi


Cách mà em di chuyển
Như thoát ra khỏi tôi
Đứng bên cạnh tôi
La, la, la, la
Cô gái huyền bí kia ơi!
Di chuyển, di chuyển ra khỏi tôi
Làm cho tôi muốn: La ,la ,la ,la
Cô gái huyền bí kia ơi!


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...