Mystery

Disco
MrWind
755
Mystery

Lời bài hát

Oh - love is a mystery
Oh - love is a mystery

She was the sister of Margarita, it was long long ago
And I told her that I need her, so much she would'nt know
And her brother was Juanito, he was a friend of mine
And I told him that I missing her, but she has no time
And I said Marie amore, you're the girl I adore

Love is a mystery, with a "L" and an "O" and a "V" and an "E"
It's like history, with a "L" and an "O" and a "V" and an "E"

It's ending on the floor, in the heat of the night
With the hands in the air and I hold her tight
And the "L" and an "O" and a "V" and an "E"
I know this girl is a mystery

I drank a lot of cool tequilas, should I go or should I stay
My heart told me I need her, but I'm too shy to say
I drank a lot of Caipirinhas, I was walking like on air
And I told her that I love her, baby on I swear
I said Marie amore, you're the girl I adore

Love is a mystery, with a "L" and an "O" and a "V" and an "E"
It's like history, with a "L" and an "O" and a "V" and an "E"

It's ending on the floor, in the heat of the night
With the hands in the air and I hold her tight
And the "L" and an "O" and a "V" and an "E"
I know this girl is a mystery

Oh - love is a mystery
Oh - love is a mystery

Love is a mystery, with a "L" and an "O" and a "V" and an "E"
It's like history, with a "L" and an "O" and a "V" and an "E"

It's ending on the floor, in the heat of the night
With the hands in the air and I hold her tight
And the "L" and an "O" and a "V" and an "E"
I know this girl is a mystery

Oh - love is a mystery
Oh - love is a mystery

Lời Việt

Ôi - tình yêu là một ẩn số (x2)

Cô là em gái của Margarita, cũng đã lâu lắm rồi
Và tôi nói với cô rằng tôi cần cô, nhiều đến nỗi cô sẽ không bao giờ biết được đâu
Và anh trai cô là Juanito, cậu ấy trước kia là bạn của tôi
Và tôi đã nói với cậu ấy rằng tôi nhớ cô, nhưng cô không có thời gian
Và tôi đã nói Marie yêu, em chính là người con gái anh yêu mến

Tình yêu là một ẩn số, với \"Y\" và \"Ê\" và cả \"U\" nữa
Như thể có cả lịch sử về tình yêu vậy, với \"Y\" và \"Ê\" và cả \"U\" nữa

Điều đó đang khép lại trên sàn nhảy, trong cái huyên náo của buổi đêm
Với những đôi tay giơ lên cao và tôi chữ chặt cô lại
Và rồi \"Y\" và \"Ê\" và cả \"U\" nữa
Tôi hiểu rằng cô gái này là một bí ẩn

Tôi uống rất nhiều tequila lạnh, tôi nên ở hay nên đi đây?
Con tim tôi lên tiếng bảo tôi cần cô ấy, nhưng tôi quá ngại ngùng để nói ra
Tôi uống rất nhiều rượu Caipirinhas, tôi đi lại cứ như trên mây vậy
Và rồi tôi nói với cô rằng tôi yêu cô, cưng à tôi xin thề
Tôi nói rằng Marie yêu, em chính là người con gái anh yêu mến

Tình yêu là một ẩn số, với \"Y\" và \"Ê\" và cả \"U\" nữa
Như thể có cả lịch sử về tình yêu vậy, với \"Y\" và \"Ê\" và cả \"U\" nữa

Lặp lại ...


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...