Never Let Me Go

Soft Rock
MrWind
1371
Never Let Me Go

Lời bài hát

Looking up from underneath
Fractured moonlight on the sea
Reflections still look the same to me
As before I went under

And it's peaceful in the deep
Cathedral where you cannot breathe
No need to pray no need to speak
Now I am under all

And it's breaking over me
A thousand miles down to the sea bed
Found the place to rest my head
Never let me go
Never let me go

And the arms of the ocean are carrying me
And all this devotion was rushing out of me
In the crushes of heaven for a sinner like me
But the arms of the ocean delivered me

Though the pressure's hard to take
It's the only way I can escape
It seems a heavy choice to make
And now I am under all

And it's breaking over me
A thousand miles down to the sea bed
Found the place to rest my head
Never let me go
Never let me go

And the arms of the ocean are carrying me
And all this devotion was rushing out of me
In the crushes of heaven for a sinner like me
But the arms of the ocean delivered me

And it's over
And I'm going under
But I'm not giving up
I'm just giving in

I'm slipping underneath
So cold and so sweet

And the arms of the ocean
So sweet and so cold
And all this devotion I never knew at all
In the crushes of heaven for a sinner released
But the arms of the ocean delivered me
Never let me go
Never let me go
Deliver me
Never let me go
Never let me go
Deliver me
Never let me go
Never let me go
Deliver me
Never let me go
Never let me go

And it's over
And I'm going under
But I'm not giving up
I'm just giving in

I'm slipping underneath
So cold and so sweet

Lời Việt

Ngước lên nhìn từ dưới nước
Ánh trăng đứt gãy trên mặt biển
Phản ảnh trông vẫn như thế với ta
Trước khi ta lặn xuống

Thật tĩnh lặng trong đáy biển thẳm
Thánh đường nằm ở nơi ta không thể thở
Không cần phải cầu nguyện hay lên tiếng
Giờ đây ta đang sâu dưới vạn vật

Rồi mọi thứ bắt đầu tan vỡ
Một nghìn dặm xuống chiếc giường biển cả
Con đã tìm thấy nơi để lý trí yên nghỉ
Đừng bao giờ buông rơi con
Đừng bao giờ buông rơi con

Vòng tay mẹ biển cả ôm chầm quanh con
Mọi tấm lòng thành này con xin dâng hiến
Trong sự dẫm đạp của thiên đường cho kẻ tử tội như con
Nhưng vòng tay mẹ biển cả đã đưa con đi

Dù áp lực thật khó chịu được
Đó là cách duy nhất ta có thể thoát
Dường như đó là một lựa chọn khó quyết
Và giờ thì ta đang sâu dưới vạn vật

Rồi mọi thứ bắt đầu tan vỡ
Một nghìn dặm xuống chiếc giường biển cả
Con đã tìm thấy nơi để lý trí yên nghỉ
Đừng bao giờ buông rơi con
Đừng bao giờ buông rơi con

Vòng tay mẹ biển cả ôm chầm quanh con
Mọi tấm lòng thành này con xin dâng hiến
Trong sự dẫm đạp của thiên đường cho kẻ tử tội như con
Nhưng vòng tay mẹ biển cả đã đưa con đi

Mọi thứ đã kết thúc
Ta rơi vào cõi sâu
Nhưng ta không bỏ cuộc
Mà chỉ phó thác thôi

Ta trượt vào hố thẳm
Thật lạnh lẽo và thật ngọt ngào

Và vòng tay của mẹ biển cả
Thật lạnh lẽo và thật ngọt ngào
Và cả những sự chân thành mà con chưa bào giờ biết
Trong sự dẫm đạp của thiên đường cho kẻ tử tội như con
Nhưng vòng tay mẹ biển cả đã đưa con đi
Đừng bao giờ buông rơi con
Đừng bao giờ buông rơi con
Hãy đưa con đi
Đừng bao giờ buông rơi con
Đừng bao giờ buông rơi con
Hãy đưa con đi
Đừng bao giờ buông rơi con
Đừng bao giờ buông rơi con
Hãy đưa con đi
Đừng bao giờ buông rơi con
Đừng bao giờ buông rơi con

Mọi thứ đã kết thúc
Ta rơi vào cõi sâu
Nhưng ta không bỏ cuộc
Mà chỉ phó thác thôi

Ta trượt vào hố thẳm
Thật lạnh lẽo và thật ngọt ngào


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...