No One Loves You (Like I Love You)

Country Rock
MrWind
725
No One Loves You (Like I Love You)

Lời bài hát

No One Loves You (Like I Love You)

You and I would've shared love so strong and so secure
But all you left the memories the feelings are no more
Like flowers in the big field
All died and blown away
The letters and the pictures
Are all that will remain

But every moment of every day
I wanna see you, I wanna say
No one loves you like I love you
No one needs you the way I do
No one knows you like I know you
No one kisses you the way I do

So many years of memories
Suppressed beyond recall
The feelings was unbroken
??? and so small

Lời Việt

Không ai yêu anh ( như em yêu anh)

Anh và em , chúng ta đã cùng xẻ chia một tình yêu thật nồng nàn , mạnh mẽ
Nhưng anh đã bỏ đi tất cả những ký niệm cảm xúc
Nhưng những cánh hoa trên cánh đồng rộng lớn
Đã chết và bay đi trong gió
Từng bức thư , tấm ảnh
Tất cả đều gợi em nhớ

em muốn gặp anh , em muốn nói
Không ai yêu anh như em yêu anh
Không ai cần em như em cần
Không ai yêu anh như em yêu anh
Không anh hôn anh như em đã làm

Bao nhiêu kỷ niệm
chợt sống lại trong em
Những cảm xúc không bao giờ mất mát
dù chúng thật nhỏ bé`


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...