Nobody But You

Unknow Category
MrWind
1266
Nobody But You

Lời bài hát

Ain't nobody else but you (3x)

There is nobody
Who can make me cry
Nobody else can do it
Nobody but you (2x)
Ain't nobody else but you

There is nobody who can make me lie
Nobody else can do it
Nobody but you (2x)
Ain't nobody else but you

Nobody, nobody but you
Gimme one more chance to make it right
Time has come for us to reunite
Baby it's true
Ain't nobody else but you
There's no one like you

There is nobody
Who can make it right
Nobody else can do it
Nobody but you
You know what to do
Nobody else but you
Nobody, nobody but you

Somebody tell me
'Cause I can't eat or sleep
When you're not close to my body
You're a bittersweet delight
Come and help me through the night

Ain't nobody else can make me cry
Ain't nobody else can make me lie
Nobody but you
Ain't nobody else but you
Nobody but you

Nobody can make me lie
Gimme one more chance to make it right
Time has come for us to reunite
'Cause baby it's true
Ain't nobody else but you
There's no one like you

Lời Việt

Không phải là ai khác ngoài em (3x)

Không có ai
Ai có thể làm cho tôi khóc
Không ai khác có thể làm điều đó
Không ai cả ngoài em (2x)
Không phải ai khác ngoài em

Không có ai có thể làm tôi dối trá
Không ai có thể làm điều đó
Không ai cả ngoài em (2x)
Không phải ai khác ngoài em

Không ai cả, không ai cả ngoài em
Hãy cho anh thêm một cơ hội để làm mọi việc trở nên đúng đắn
Thời gian đã đến để cho chúng ta hòa hợp trở lại
Em yêu, đó là sự thật
Không phải ai khác ngoài em
Không một ai giống em

Không có ai
Ai có thể chứng minh nó đúng
Không ai khác có thể làm điều đó
Không ai cả ngoài em
Em biết phải làm gì
Không ai khác ngoài em
Không ai cả, không ai cả ngoài em ra

Ai đó hãy nói cho tôi biết
Bởi tôi không thể ăn hay ngủ
Khi em không gần gũi cơ thể của tôi
Em là một dư vị vừa ngọt vừa đắng đầy đam mê
Đến và giúp anh xuyên qua màn đêm

Không ai khác có thể làm tôi khóc
Không ai khác có thể làm tôi dối trá
Không ai cả ngoài em
Không phải ai khác ngoài em
Không ai cả ngoài em

Không ai có thể làm tôi dối trá
Hãy cho anh thêm một cơ hội để làm mọi việc trở nên đúng đắn
Thời khắc đã đến cho chúng ta hòa hợp trở lại
Vì thế, em yêu đó là sự thật
Không phải là ai khác ngoài em
Không một ai giống như em...


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...