Nothing In My Way

Country Rock
MrWind
569
Nothing In My Way

Lời bài hát

Nothing In My Way

A turning tide
Lovers at a great divide
Why d'you laugh
When I know that you hurt inside?

And why'd you say
It's just another day, nothing in my way
I don't wanna go, I don't wanna stay
So there's nothing left to say?
And why'd you lie
When you wanna die, when you hurt inside
Don't know what you lie for anyway
Now there's nothing left to say

A tell-tale sign
You don't know where to draw the line

And why'd you say
[ Nothing In My Way lyrics found on ***www.completealbumlyrics.com ]
It's just another day, nothing in my way
I don't wanna go, I don't wanna stay
So there's nothing left to say
And why'd you lie
When you wanna die, when you hurt inside
Don't know what you lie for anyway
Now there's nothing left to say

Well for a lonely soul, you're having such a nice time
For a lonely soul, you're having such a nice time
For a lonely soul, it seems to me that you're having such a nice time
You're having such a nice time

For a lonely soul, you're having such a nice time
For a lonely soul, you're having such a nice time
For a lonely soul, it seems to me that you're having such a nice time
You're having such a nice time

Lời Việt

Một làn sóng đổi chiều
Những tình nhân ở lằn ranh cách biệt
Sao em lại cười
Khi anh biết là trong lòng em đang đau khổ?

Và sao em nói
Đó chỉ là một ngày bình thường, không có gì cản lối anh
Anh không muốn đi, anh không muốn ở lại
Vì thế không còn gì để nói?
Và sao em lại nói dối
Khi em muốn chết, khi trong lòng em tổn thương
Dù sao anh vẫn không hiểu em nói dối vì cái gì
Giờ thì không còn gì để nói nữa rồi

Một dấu hiệu đã làm bại lộ việc em giả bộ
Em không biết đâu là giới hạn hết

Và sao em nói
Đó chỉ là một ngày bình thường, không có gì cản lối anh
Anh không muốn đi, anh không muốn ở lại
Vì thế không còn gì để nói?
Và sao em lại nói dối
Khi em muốn chết, khi trong lòng em tổn thương
Dù sao anh vẫn không hiểu em nói dối vì cái gì
Giờ thì không còn gì để nói nữa rồi

Với một tâm hồn cô đơn, (tôi thấy là) em đang có một thời gian dễ chịu [x3]
Em đang có một thời gian dễ chịu
[x2]


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...