Off The Chain

Electronic Pop
MrWind
810
Off The Chain

Lời bài hát

Twisted,
You've shaken my existence,
When i'm with you baby this is,
All i've come to know.
Running,
I didn't see it coming,
Blinded it's so stunning,
I don't wanna let you go.

1000 church bells ringing,
I can hear the angels singing,
When you call my name,
Your love is off the chain.
The chemistry is crazy,
And you make me feel amazing,
And i can't explain,
Your love is off the chain.

Your love, your love, your love,
Your love, your love, your love.

Coming,
Just keep the magic coming,
You've got me baby crushing,
But it feels like so much more.
Just when,
When i least expected,
You make it feel so epic,
Like nothing i've felt before.

1000 church bells ringing,
I can hear the angels singing,
When you call my name,
Your love is off the chain.
The chemistry is crazy,
And you make me feel amazing,
And i can't explain,
Your love is off the chain.

Your love, your love, your love,
Your love, your love, your love.

I'm not the type who gets crazy for someone,
Alter me, tripping on it next to nothing,
Guarded my heart like a diamond ring,
But love, your love changes everything.

Everything is changed,
Everything is changed,
Everything is changed,
Your love is off the chain.

Everything is changed,
Everything is changed,
Now everything is changed,

1000 church bells ringing,
I can hear the angels singing,
When you call my name,
Your love is off the chain.
The chemistry is crazy,
And you make me feel amazing,
And i can't explain,
Your love is off the chain.

Your love, your love, your love,
Your love, your love, your love.
Your love, your love, your love, love,
Your love, your love, your love, love,
Your love, your love, your love, love.

Lời Việt

Thật quang co
Anh phủ nhận sự tồn tại của em
Khi bên anh
Em đã hiểu ra
Phải chạy thật nhanh
Em chẳng nhận ra điều ấy đang tới
Mù quáng vì mọi chuyện tới quá nhanh
Em không muốn chia tay anh

Ngàn tiếng chuông nhà thờ vang
Em có thể nghe thiên sứ hát vang
Khi anh gọi tên em
Là khi tình yêu của anh đã được giải thoát
Một phản ứng thật lạ lùng
Và anh có thể khiến em ngạc nhiên
Mà em chẳng thể giải thích nổi
Tình yêu của anh đã được giải thoát

Tình yêu, tình yêu của anh
Tình yêu, tình yêu của anh

Tới đây nào
Phép màu hãy tới đây
Anh làm em phải lòng anh mất rồi
Và cảm giác còn hơn vậy
Những khi
Anh khiến em cảm thấy mình thật quan trọng
Cảm giác chưa từng thấy trước đây

Ngàn tiếng chuông nhà thờ vang
Em có thể nghe thiên sứ hát vang
Khi anh gọi tên em
Là khi tình yêu của anh đã được giải thoát
Một phản ứng thật lạ lùng
Và anh có thể khiến em ngạc nhiên
Mà em chẳng thể giải thích nổi
Tình yêu của anh đã được giải thoát

Tình yêu, tình yêu của anh
Tình yêu, tình yêu của anh

Mọi thứ đều đổi thay
Mọi thứ đều đổi thay
Mọi thứ đều đổi thay
Tình yêu của anh được giải thoát

Mọi thứ đều đổi thay
Mọi thứ đều đổi thay
Giờ mọi thứ đều đổi thay

Ngàn tiếng chuông nhà thờ vang
Em có thể nghe thiên sứ hát vang
Khi anh gọi tên em
Là khi tình yêu của anh đã được giải thoát
Một phản ứng thật lạ lùng
Và anh có thể khiến em ngạc nhiên
Mà em chẳng thể giải thích nổi
Tình yêu của anh đã được giải thoát

Tình yêu, tình yêu của anh
Tình yêu, tình yêu của anh
Tình yêu, tình yêu của anh
Tình yêu, tình yêu của anh
Tình yêu, tình yêu của anh


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...