Oh Life (Hou Lai)

Pop
MrWind
653
Oh Life (Hou Lai)

Lời bài hát

Oh life, the wonders that you bring
The beauty I can see
That I keep deep inside of me
Oh life, I feel that I can breathe again
In a world where love will still remain

Choose your words, make them wise
Many things have brought us where we are
I am here, here with you
Close your eyes,let love heal the sorrow
Once again I feel alive
I'm sure of this inside
And I need you more than ever
Life's told me so much more
Feel stronger than before
Hope this feeling stays here forever

Long ago I was blind
I thought love was always here to stay
But we walked away
And we said goodbye
Even though I knew I loved you still
Suddenly you were gone
And she was in your arms
It's a picture I remember
I was lost, could not be saved
My life just ran away
I only wish that we could start over
But true love will find its way
Now a love is here to stay
I lost it once
But now I found a way to live again

Oh life, the wonders that you bring
The beauty I can see
That I keep deep inside of me
Oh life, I feel that I can breathe again
In a world where love will still remain

But true love will find its way
Now a love is here to stay
I lost it once
But now I found a way to live again

*Oh life, the wonders that you bring
The beauty I can see
That I keep deep inside of me
Oh life, I feel that I can breathe again
In a world where love will still remain*

hmmm....
In a world where love will still remain

Lời Việt

Ôi cuộc đời, những điều kì diệu mà anh mang đến
Vẻ đẹp mà em có thể chiêm ngưỡng
Mà em có thể khắc ghi trong sâu thẳm lòng mình
Ôi cuộc đời, em cảm nhận em lại có thể phả hơi thở
Trong một thế giới nơi tình yêu sẽ vẫn luôn tồn tại

Hãy lựa lời, nói cho khôn ngoan
Nhiều điều đưa đẩy chúng ta tới điểm hiện tại
Em ở đây, ở đây với anh
Hãy nhắm mắt và để tình yêu chữa lành nỗi đau
Một lần nữa, em cảm nhận sức sống
Em chắc chắn điều này trong lòng
Và em cần anh hơn lúc nào hết
Cuộc đời bảo bao cho em nhiều thứ nữa
Cảm thấy mạnh mẽ hơn trước đây
Hi vọng cảm xúc này sẽ tồn tại mãi mãi

Đã lâu rồi, em mù quáng
Em nghĩ tình yêu sẽ luôn mãi đây
Nhưng chúng ta bước đi
Và chúng ta nói lời chia tay
Thậm chí dù em biết em vẫn còn yêu anh
Đột nhiên anh ra đi
Và cô ấy trong vòng tay anh
Đó là hình ảnh mà em nhớ
Em đã lầm lạc, không thể cứu chữa được
Cuộc sống của em vụt bay đi
Em chỉ ước rằng chúng ta có thể làm lại từ đầu
Nhưng tình yêu thật sự sẽ tìm ra cách
Giờ thì một tình yêu tồn tại nơi này
Em đã một lần đánh mất nó
Nhưng giờ em đã nhận ra cách sống trở lại

Ôi cuộc đời, những điều kì diệu mà anh mang đến
Vẻ đẹp mà em có thể chiêm ngưỡng
Mà em có thể khắc ghi trong sâu thẳm lòng mình
Ôi cuộc đời, em cảm nhận em lại có thể phả hơi thở
Trong một thế giới nơi tình yêu sẽ vẫn luôn tồn tại

Nhưng tình yêu thật sự sẽ tìm ra cách
Giờ thì một tình yêu tồn tại nơi này
Em đã một lần đánh mất nó
Nhưng giờ em đã nhận ra cách sống trở lại

Ôi cuộc đời, những điều kì diệu mà anh mang đến
Vẻ đẹp mà em có thể chiêm ngưỡng
Mà em có thể khắc ghi trong sâu thẳm lòng mình
Ôi cuộc đời, em cảm nhận em lại có thể phả hơi thở
Trong một thế giới nơi tình yêu sẽ vẫn luôn tồn tại

Hmmm....
Trong một thế giới nơi tình yêu sẽ vẫn luôn tồn tại


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé