On My Own

Alternative
MrWind
533
On My Own

Lời bài hát

I walk alone
Think of home
Memories of long ago
No one knows I lost my soul long ago

Lie too much
She said that she's had enough
Am I too much
She said that she's had enough

Standing on my own
Remembering the one I left at home
Forget about the life I used to know
Forget about the one I left at home

I need to run far away
Can't go back to that place
Like she told me
I'm just a big disgrace

Lie too much
She said that she's had enough
Am I too much
She said that she's had enough

Standing on my own
Remembering the one I left at home
Forget about the life I used to know
Forget about the one I left at home
So now I'm standing here alone
I'm learning how to live life on my own

Lie too much
I think that I've had enough
Am I too much
She said that she's had enough

I'm standing on my own
Remembering the one I left at home
Forget about the life I used to know
Forget about the one I left at home
So now I'm standing here alone
I'm learning how to live life on my own
Forget about the past I'll never know
Forget about the one I left at home

Lời Việt

Tôi bước đi một mình
Nghĩ về nhà
Kỉ niệm của một thời xa xưa
Không một ai biết tôi đã mất linh hồn của tôi từ rất lâu rồi

Nói dối quá nhiều
Cô ấy nói cô ấy đã có đủ rồi
Tôi có quá đáng lắm không?
Cô ấy nói cô ấy đã có đủ rồi

Đứng một mình
Nhớ về người mà tôi bỏ lại ở nhà
Quên đi cuộc sống mà tôi thường sống
Quên đi người mà tôi bỏ lại ở nhà

Tôi cần phải chạy thật xa
Không thể quay lại nơi đó
Như cô ấy nói
Tôi chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ

Nói dối quá nhiều
Cô ấy nói cô ấy đã có đủ rồi
Tôi có quá đáng lắm không?
Cô ấy nói cô ấy đã có đủ rồi

Đứng một mình
Nhớ về một người mà tôi bỏ lại ở nhà
Quên đi cuộc sống mà tôi thường sống
Quên đi người mà tôi bỏ lại ở nhà
Nên bây giờ tôi đứng đây một mình
Tôi đang học cách tự sống bằng chính đôi chân của mình

Nói dối quá nhiều
Cô ấy nói cô ấy đã có đủ rồi
Tôi có quá đáng lắm không?
Cô ấy nói cô ấy đã có đủ rồi

Đứng một mình
Nhớ về người mà tôi bỏ lại ở nhà
Quên đi cuộc sống mà tôi thường sống
Quên đi người mà tôi bỏ lại ở nhà
Nên bây giờ tôi đứng đây một mình
Tôi đang học cách tự sống bằng chính đôi chân của mình
Quên đi cái quá khứ mà tôi sẽ không bao giờ biết đến
Quên đi người mà tôi bỏ lại ở nhà


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé