One Flight Down

Jazz
MrWind
474
One Flight Down

Lời bài hát

One flight down
There's a song on low
And your mind just picked up on the sound
Now you know you're wrong
Because it drifts like smoke
And it's been there playing all along
Now you know
Now you know

The reeds and brass have been weaving
Leading into a single note

In this place
Where your arms unfold
Here at least you see your ancient face
Now you know
Now you know

The cadence rolls in broken
Plays it over and then goes

One flight down
There's a song on low
And it's been there playing all along
Now you know
Now you know

Lời Việt

Một suy nghĩ trầm tư
Ðây là một bài hát tông thấp
Và tâm hồn anh bay bổng theo tiếng nhạc
Giờ anh biết anh đã sai
Vì mọi việc trôi dạt như làn khói thuốc
Và bài hát được cất lên
Giờ anh biết
Giờ anh biết.

Ống sáo và tiếng kèn đồng đan vào nhau
Kết thành một nốt nhạc

Ở nơi này
Nơi cánh tay anh mở ra
Và ít nhất anh thấy được khuôn mặt xưa của anh
Giờ anh biết
Giờ anh biết.

Ðiệu nhạc vang lên rồi vỡ tan
Lặp lại rồi lại tiếp tục.

Một suy nghĩ trầm tư
Ðây là một bài hát tông thấp
Và bài hát được chơi suốt
Giờ anh biết
Giờ anh biết.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé