One Foot Wrong

Country Rock
MrWind
1003
One Foot Wrong

Lời bài hát

Am I sweating
All these tears on my face
Should I be hungry?
I cant remember the last time that I ate.
Call someone
I need a friend to take me down

But one foot wrong
And I'm gonna fall
Somebody gets it
Somebody gets it
But one foot wrong
And I'm gonna fall
Somebody gets it
Somebody gets it
All the lights are on
But I'm in the dark
Who's gonna find me
Who's gonna find me
Just one foot wrong
You'll have to love me
When i'm gone.

Does anyone see this
Lucky me
I guess I'm the chosen one
Color and madness
First in line I put my money down
Some freedom
Is the tiniest cell in town

But one foot wrong
And i'm gonna fall
Somebody gets it
Somebody gets it
But one foot wrong
And i'm gonna fall
Somebody gets it
Somebody gets it
All the lights are on
But im in the dark
Who's gonna find me
Who's gonna find me
Just one foot wrong
You'll have to love me
When i'm gone.

Some people find the beauty in all of this
I go straight to the dark side near this
If its it bad
Is it always my fault
Did somebody bring me down
Did somebody bring me down
Did somebody bring me down

One foot wrong
Im gonna fall
Put one foot wrong
And im gonna fall
But one foot wrong
And i'm gonna fall
Somebody gets it
Just one foot wrong
And im fall
Somebody gets it
All the lights are on
But im in the dark
Who's gonna find me
Who's gonna find me
Just one foot wrong
You'll have to love me
When i'm gone.

Have to love me when i'm gone
When i'm gone
Have to love me when im gone
You'll have to love me when i'm gone

Lời Việt

Phải chăng em đang tuôn ra
Tất cả những giọt nước mắt này trên khuôn mặt em
Em có nên thèm khát?
Em không thể nhớ lần cuối cùng mà em đã ăn
Gọi cho ai đó
Em cần một người bạn để kéo em xuống

Nhưng một bước đi sai lầm
Và em đã rơi xuống
Ai đó đã nhận được điều đó
Ai đó đã nhận được điều đó
Nhưng một bước đi sai lầm
Và em đã rơi xuống
Ai đó đã nhận được điều đó
Ai đó đã nhận được điều đó
Tất cả những tia sáng đều hiện lên
Nhưng em đang ở trong bóng tối
Ai có thể tìm được em
Ai có thể tìm được em
Chỉ là một bước đi sai lầm
Anh sẽ phải yêu em
Khi em ra đi

Có ai nhìn thấy được điều này
Em thật may mắn
Em đoán em là người duy nhất được chọn
Màu sắc và sự giận dữ
Lần đầu tiên trong lối sống, em đã đặt những món tiền xuống
Vài sự tự do
Chính là một căn phòng nhỏ nhất trong thành phố

Nhưng một bước đi sai lầm
Và em đã rơi xuống
Ai đó đã nhận được điều đó
Ai đó đã nhận được điều đó
Nhưng một bước đi sai lầm
Và em đã rơi xuống
Ai đó đã nhận được điều đó
Ai đó đã nhận được điều đó
Tất cả những tia sáng đều hiện lên
Nhưng em đang ở trong bóng tối
Ai có thể tìm được em
Ai có thể tìm được em
Chỉ là một bước đi sai lầm
Anh sẽ phải yêu em
Khi em ra đi

Một vài người tìm thấy cái đẹp trong tất cả của điều đó
Em lại đi thẳng đến mặt tối tăm của điều đó
Nếu nó thực sự rất tệ
Đó có phải luôn luôn là lỗi lầm của em
Ai đó đưa em xuống?
Ai đó đưa em xuống?
Ai đó đưa em xuống?

Nhưng một bước đi sai lầm
Và em đã rơi xuống
Ai đó đã nhận được điều đó
Ai đó đã nhận được điều đó
Nhưng một bước đi sai lầm
Và em đã rơi xuống
Ai đó đã nhận được điều đó
Ai đó đã nhận được điều đó
Tất cả những tia sáng đều hiện lên
Nhưng em đang ở trong bóng tối
Ai có thể tìm được em
Ai có thể tìm được em
Chỉ là một bước đi sai lầm
Anh sẽ phải yêu em
Khi em ra đi

Yêu em khi em đã ra đi
Khi em ra đi
Anh yêu em khi em đã ra đi
Khi em đã ra đi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...