One Way Street

Country Rock
MrWind
529
One Way Street

Lời bài hát

One way street

I wanna climb Mount Everest
I wanna see the girls undressed
I wanna drift across the sea in a hot balloon

I wanna jump out from a plane
And you could say that I'm insane
I'll count to twenty before i loose the parachute

Theres gonna be no single stone
that I didn't turn
there's gonna be no single lesson that I didn't learn

[Chorus:]
Never wanna let a chance go by
I'm gonna spread my wings and fly
I won't look back or slow the speed
cos' living is a one way street

I'm gonna whistle all kinds of tunes
get lazy in the afternoons
and ket my thoughts travel with me to the moon

I'm gonna get my share of love
I'll be praying to the skies above
I need to know if there is someone watching us

There's gonna be no single stone...

[Chorus:] Never wanna let a chance go by
I'm gonna spread my wings and fly
I won't look back or slow the speed
cos' living is a one way street

Never wanna let a dance go by
Never wanna miss a look in your eyes
I won't look back or slow the speed
cos' living is a one way street

Lời Việt

Đường một chiều

Tôi muốn leo lên đỉnh Everest
tôi muốn nhìn thấy những cô gái thoát y
tôi muốn đựơc trôi ngang qua đại dương trên kính khí cầu

tôi muốn được nhảy ra từ một phi cơ
và em có thể nói rằng tôi mất trí rồi
tôi sẽ đếm đến 20 trước khi tôi thả dù ra

sẽ chẳng có hòn đá lẻ nào mà tôi đã không lăn
chẳng có một bài học đơn điệu nào mà tôi chưa học

[Chorus:]
đừng bao giờ để cho cơ hội trôi qua
tôi sẽ căng rộng đôi cánh mình và bay
tôi sẽ không nhìn lại hoặc giảm tốc độ
vì cuộc sống là con đường một chiều

tôi sẽ thổi mọi giai điệu
rồi sẽ làm biếng vào buổi trưa
và để cho tâm trí mình dạo chơi đến mặt trăng

tôi sẽ có được sự cảm thông yêu thương
tôi sẽ cầu nguyện cùng các tầng trời cao
tôi muốn biết xem có ai đang dõi theo chúng ta không

sẽ chẳng có một hòn đá lẻ nào ..

[Chorus:]sẽ không bao giờ để cho cơ hội trôi qua
tôi sẽ căng rộng đôi cánh mình và bay
tôi sẽ không nhìn lại hoặc giảm tốc độ
vì cuộc sống là con đường một chiều

sẽ không bao giờ để cho cơ hội trôi qua
tôi sẽ căng rộng đôi cánh mình và bay
tôi sẽ không nhìn lại hoặc giảm tốc độ
vì cuộc sống là con đường một chiều


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...