Only Thing I Ever Get For Christmas

Unknow Category
MrWind
1197
Only Thing I Ever Get For Christmas

Lời bài hát

If you're the only thing I ever get for christmas
Then everything I wished for has come true
You're the single light, I'm on my list
You're my one and only christmas gift
The mistletoe is where I'll be waiting, meet me there

I know someone out there knows what I'm saying
Baby you're a girl who's wishing just like me (yeah, yeah)
There is one, and you know who you are
My gift to you is all my heart
Make my holiday, and hear me when I say

If you're the only thing I ever get for christmas
Then everything I wished for has come true
You're the single light, I'm on my list
You're my one and only christmas gift
The mistletoe is where I'll be waiting, meet me there
In the morning I know everybody's rushing
To see what's underneath the christmas tree
Know what I mean, cuz I don't find it there
And I need the mistletoe is where
You make my holidays, so hear me when I say

If you're the only thing I ever get for christmas

Then everything I wished for has come true
You're the single light, I'm on my list
You're my one and only christmas gift
The mistletoe is where I'll be waiting, meet me there

Only you can make this... a merry merry christmas

There is one, and you know who you are
My gift to you is all my heart
Make my holiday, and hear me when I say

If you're the only thing I ever get for christmas
Then everything I wished for has come true
You're the single light, I'm on my list
You're my one and only christmas gift
The mistletoe is where I'll be waiting, meet me there

All I ever wanted was you, this christmas
Yeah yeah yeah
I need you baby

You're the single light, I'm on my list
You're my one and only christmas wish
The mistletoe is where I'll be waiting, kiss me there

I'll be waiting, kiss me there...

Lời Việt

Nếu em là điều duy nhất anh mong có vào giáng sinh
Thì bao mộng ước của anh đã thành hiện thực
Em là một anh đèn lẻ loi, còn anh vẫn đang làm những việc của mình
Em là món quà giáng sinh duy nhất anh có
Anh sẽ đợi em dưới bóng cây tầm gửi, gặp anh ở đó nhé

Anh biết có ai đó ngoài kia hiểu điều anh đang nói
Em là cô gái cũng mong muốn điều gì đó như anh
Chỉ có một người, và em hiểu bản thân em
Món quà anh dành tặng em là cả trái tim anh
Tận hưởng giáng sinh bên anh và lắng nghe anh nói

Nếu em là điều duy nhất anh mong có vào giáng sinh
Thì bao mộng ước của anh đã thành hiện thực
Em là một anh đèn lẻ loi, còn anh vẫn đang làm những việc của mình
Em là món quà giáng sinh duy nhất anh có
Anh sẽ đợi em dưới bóng cây tầm gửi, gặp anh ở đó nhé
Sang nay anh biết mọi người đều tất bật
Để nhìn thấy những món quà dưới cây thông
Anh biết mình muốn gì vì anh không tìm thấy nó ở đó
Và anh mong mình ở bên cây tầm gửi
Nơi em tận hưởng giáng sinh bên anh, hãy lắng nghe anh nói

Nếu em là điều duy nhất anh mong có vào giáng sinh
Thì bao mộng ước của anh đã thành hiện thực
Em là một anh đèn lẻ loi, còn anh vẫn đang làm những việc của mình
Em là món quà giáng sinh duy nhất anh có
Anh sẽ đợi em dưới bóng cây tầm gửi, gặp anh ở đó nhé

Chỉ có em mới có thể làm điều đó...chúc mừng giáng sinh

Chỉ có một người, và em hiểu bản thân em
Món quà anh dành tặng em là cả trái tim anh
Tận hưởng giáng sinh bên anh và lắng nghe anh nói

Nếu em là điều duy nhất anh mong có vào giáng sinh
Thì bao mộng ước của anh đã thành hiện thực
Em là một anh đèn lẻ loi, còn anh vẫn đang làm những việc của mình
Em là món quà giáng sinh duy nhất anh có
Anh sẽ đợi em dưới bóng cây tầm gửi, gặp anh ở đó nhé

Anh chỉ mong có em vào giáng sinh này
yeah
Anh cần có em

Em là một anh đèn lẻ loi, còn anh vẫn đang làm những việc của mình
Em là món quà giáng sinh duy nhất anh có
Anh sẽ đợi em dưới bóng cây tầm gửi, hãy trao anh nụ hôn ở đó

Anh sẽ đợi em, hãy trao anh nụ hôn ở đó


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...