Only Wanna Dance With You

Electronic Pop
MrWind
568
Only Wanna Dance With You

Lời bài hát

Couldn't help it when we met,
I was playing hard to get.
But one look and that was it.
Now it doesn't matter.
Drinking wine on the cement,
Outside 7-11.
Fell in love on accident,
Now it doesn't matter.

You got to me,
You saw through me,
You're in for it now.

You're all I wanna do.
I only wanna dance with you.
Whatever I got to do.
I want you to myself tonight,
All right.
I only wanna dance with you.

Used to being on the road,
Crazy nights and playing shows.
Used to dancing all alone,
Now it doesn't matter.
Since you got a hold of me,
I'm talking about you in my sleep.
What the hell did you do to me?
Oh, it doesn't matter.

I fell for you, yeah
Boy you're so screwed, so
You're in for it now.

You're all I wanna do.
I only wanna dance with you.
Whatever I got to do.
I want you to myself tonight,
All right.
I only wanna dance with you.

Just wanna dance with you.
Just wanna dance with you.
Just wanna dance with you.
Uh, uh, oh-oh.

Just wanna dance with you.
Just wanna dance with you.
Just wanna dance with you.
Uh, uh, oh-oh.

You're all I wanna do.
I only wanna dance with you (only wanna dance with you.)
Whatever I got to do.
I want you to myself tonight (tonight),
All right (all right).
I only wanna dance with you.

Just wanna dance with you.
Just wanna dance with you.
Just wanna dance with you.
Uh, uh, oh-oh.

Just wanna dance with you.
Just wanna dance with you.
Just wanna dance with you.

I only wanna dance with you.

Lời Việt

Không cưỡng được khi ta gặp
Em chơi thật dữ dội để kiếm được
Nhưng một ánh nhìn và xong chuyện
Giờ thì chẳng quan trọng gì nữa
Uống rượu trên khối xi-măng
Bên ngoài 7-11
Tình cờ vướng lưới tình
Giờ thì chẳng quan trọng gì nữa

Anh bắt thóp em
Anh hiểu thấu em
Anh đang đi vào sâu

Anh là tất cả những gì em muốn làm
Em chỉ muốn được nhảy cùng với anh
Dù cho em phải làm bất kỳ điều gì
Em muốn có anh làm của riêng đêm nay
Được tất
Em chỉ muốn được nhảy cùng với anh

Đã từng vật vờ trên đường
Những đêm điên cuồng và buổi diễn
Đã từng nhảy nhót một mình
Giờ thì chẳng quan trọng gì nữa
Từ lúc anh chiếm giữ lấy em
Em luôn nói về anh trong giấc ngủ
Anh làm cái quái gì với em thế này?
Ôi, chẳng quan trọng

Em mê mệt anh, yeah
Cưng à, anh thật bất cần đời, so
Anh đang đi vào sâu

Anh là tất cả những gì em muốn làm
Em chỉ muốn được nhảy cùng với anh
Dù cho em phải làm bất kỳ điều gì
Em muốn có anh làm của riêng đêm nay
Được tất
Em chỉ muốn được nhảy cùng với anh

Chỉ muốn nhảy cùng với anh
Chỉ muốn nhảy cùng với anh
Chỉ muốn nhảy cùng với anh
Uh, uh, oh-oh.

Chỉ muốn nhảy cùng với anh
Chỉ muốn nhảy cùng với anh
Chỉ muốn nhảy cùng với anh
Uh, uh, oh-oh.

Anh là tất cả những gì em muốn làm
Em chỉ muốn được nhảy cùng với anh (chỉ muốn được nhảy cùng với anh)
Dù cho em phải làm bất kỳ điều gì
Em muốn anh là của riêng em đêm nay (đêm nay)
Được tất (được tất)
Em chỉ muốn được nhảy cùng với anh

Chỉ muốn nhảy cùng với anh
Chỉ muốn nhảy cùng với anh
Chỉ muốn nhảy cùng với anh
Uh, uh, oh-oh.

Chỉ muốn nhảy cùng với anh
Chỉ muốn nhảy cùng với anh
Chỉ muốn nhảy cùng với anh

Chỉ muốn nhảy cùng với anh


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé