Outlaw

Pop
MrWind
814
Outlaw

Lời bài hát

You've been riding this horse a long time
Why can't you find what you where looking for?
Always greener on the other side
Always believe there must be something more

Never stay very long anywhere
As the next girl you leave gets smaller
In your rear-view mirror

You're in outlaw
You're in outlaw
You're in outlaw running from love

You're in outlaw
You're in outlaw
You're in outlaw running from love

If you tear her world apart
You have no regrets
If there´s a key to your heart
No one has found it yet

You're in outlaw
You're in outlaw
You're in outlaw running from love

Your reputation's gettin out of control
I can believe, she believe's one word you say
Before I let you take my girlfriend home
I've got to warn her about the price on your head

It must feel so alone out there
Always running away from someone
But you get nowhere

You're in outlaw
You're in outlaw
You're in outlaw running from love

You're in outlaw
You're in outlaw

You're in outlaw running from love

If you tear her world apart
You have no regrets
If there´s a key to your heart
No one has found it yet

You're in outlaw
You're in outlaw
You're in outlaw running from love

I'm from the Lone Star State
I'm ready to bring you in
(Oh..)

I'm gonna see your face make you pay for all of your sins
Oh...Oh, oh

You've been riding this horse a long time
I´ve had my eye on you all night
I´m gonna find a way to make you mind
I know, even though

You're in outlaw
You're in outlaw
You're in outlaw running from love

You're in outlaw
You're in outlaw
You're in outlaw running from love

If you tear her world apart
You have no regrets
If there´s a key to your heart
No one has found it yet

You're in outlaw
You're in outlaw
You're in outlaw running from love

Stop running!
Comment

Lời Việt

Anh đã cưỡi con ngựa này trong thời gian dài
Tại sao anh không thể tìm thấy những gì mình cần?
Bề ngoài như một kẻ thiếu kinh nghiệm
Luôn tin rằng sẽ tìm thấy thêm thứ gì đó

Không bao giờ ở lại quá lâu bất cứ nơi đâu
Khi cô gái tiếp theo anh rời bỏ vẫn còn quá nhỏ
Trên tấm gương chiếu hậu của anh

Anh ở ngoài vòng pháp luật
Anh ở ngoài vòng pháp luật
Anh ở ngoài vòng pháp luật đang chạy trốn tình yêu

Anh ở ngoài vòng pháp luật
Anh ở ngoài vòng pháp luật
Anh ở ngoài vòng pháp luật đang chạy trốn tình yêu

Nếu anh phá tan thế giới của cô ấy
Anh cũng chẳng hề có chút hối tiếc
Nếu có chiếc chìa khóa mở cửa trái tim anh
Thì chưa ai tìm thấy nó cả

Anh ở ngoài vòng pháp luật
Anh ở ngoài vòng pháp luật
Anh ở ngoài vòng pháp luật đang chạy trốn tình yêu

Tiếng xấu của anh đã ngoài tầm kiểm soát
Tôi có thể tin, cô ấy tin từng lời anh nói
Trước khi tôi để anh mang bạn gái tôi về nhà
Tôi đã cảnh báo cô ấy về bản chất con người anh

Ngoài đó chắc phải cô độc lắm
Luôn phải chạy trốn một ai đó
Nhưng anh chẳng đi đến đâu cả

Anh ở ngoài vòng pháp luật
Anh ở ngoài vòng pháp luật
Anh ở ngoài vòng pháp luật đang chạy trốn tình yêu

Anh ở ngoài vòng pháp luật
Anh ở ngoài vòng pháp luật

Anh ngoài vòng pháp luật đang chạy trốn tình yêu

Nếu anh phá tan thế giới của cô ấy
Anh cũng chẳng hề có chút hối tiếc
Nếu có chiếc chìa khóa mở cửa trái tim anh
Thì chưa ai tìm thấy nó cả

Anh ở ngoài vòng pháp luật
Anh ở ngoài vòng pháp luật
Anh ở ngoài vòng pháp luật đang chạy trốn tình yêu

Tôi đến từ một ngôi sao cô đơn
Tôi sẵn sàng mang theo anh
(Oh..)

Tôi sẽ thấy khuôn mặt anh và bắt anh phải trả giá tội lỗi của mình
Oh...oh, oh

Anh đã cưỡi trên con ngựa này rất lâu
Tôi đã dõi mắt theo anh trong những đêm đó
Tôi sẽ tìm ra cách làm rối tâm trí anh
Tôi biết, cho dù

Anh ở ngoài vòng pháp luật
Anh ở ngoài vòng pháp luật
Anh ở ngoài vòng pháp luật đang chạy trốn tình yêu

Anh ở ngoài vòng pháp luật
Anh ở ngoài vòng pháp luật

Nếu anh phá tan thế giới của cô ấy
Anh cũng chẳng hề có chút hối tiếc
Nếu có chiếc chìa khóa mở cửa trái tim anh
Thì chưa ai tìm thấy nó cả

Anh ở ngoài vòng pháp luật
Anh ở ngoài vòng pháp luật
Anh ở ngoài vòng pháp luật đang chạy trốn tình yêu

Hãy dừng lại đi!
Và suy nghĩ


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé