Pat

Unknow Category
MrWind
454
Pat

Lời bài hát

Guillô, prends ton tambourin,
Toi, prends ta flûte, Robin
Au son de ces instruments
Tu-re-lu-re-lu, pat-a-pat-a-pan
Au son de ces instruments
Je dirai Noël, gaiement.

Willie, bring your little drum.
Robin, get your fife, and come,
And be merry while you play.

Tu-re-lu-re-lu, pat-a-pat-a-pan
We will listen as you play
For the joy for Christmas day.

When the men of olden days
Gave the King of Kings their praise
They had pipes on which to play.

Tu-re-lu-re-lu, pat-a-pat-a-pan
They had drums on which to play.
For the joy of Christmas day.

God and man became today,
More in tune than fife and drum,
So be merry while you play.

Tu-re-lu-re-lu, pat-a-pat-a-pan
Come be merry while you play
On this joyous Christmas day.

While the angels wing
To the newborn King,
I will sing for the blessed Babe
On this joyous Christmas day.

God and man became today,
More in tune than fife and drum,
So be merry while you play.

Tu-re-lu-re-lu, pat-a-pat-a-pan
Come be merry while you play
On this joyous Christmas day.

While the angels wing
To the newborn King,
I will sing for the blessed Babe
On this joyous Christmas day.

Tu-re-lu-re-lu-ra-le. Come and hear them patapan.
Bring your little drum.
Robin, get your fife and come.
Tu-re-lu-re-lu-ra-le. Come and hear them patapan.
Men of olden days
Gave the King of Kings their praise.
On this joyous Christmas.
Bring your little drum.
Robin, get your fife and come.
Come be merry.
Men of olden days
Gave the King of Kings their praise.
On this joyous Christmas.
Bring your little drum.
Robin, get your fife and come.
Come be merry.
Men of olden days
Gave the King of Kings their praise.
On this joyous Christmas

Lời Việt

Guillô, hãy nổi trống lên nào.
Còn bạn, hãy thổi sáo lên, Robin.
Tiếng âm thanh của những nhạc cụ
Tu-re-lu-re-lu, pat-a-pat-a-pan (*).
Tiếng âm thanh của những nhạc cụ.
Tôi nghĩ giáng sinh này sẽ thật là vui đây

Willie, hãy mang cái trống nhỏ của bạn lại đây
Robin, hãy lấy ống sáo, và lại đây
Và sẽ thật vui vẻ khi các bạn chơi nhạc

Tu-re-lu-re-lu, pat-a-pat-a-pan.
Chúng tôi sẽ lắng nghe khi bạn chơi
Vì niềm vui, vì ngày lễ Giáng sinh

Khi những con người của những ngày xa xưa
Giành cho Vua của muôn vua những lời ca tụng
Họ đã có những chiếc ống sáo để chơi

Tu-re-lu-re-lu, pat-a-pat-a-pan
Họ có những chiếc trống để đánh
Vì niềm vui của ngày lễ Giáng sinh

Ngày hôm nay, Chúa và con người trở nên
Ngày càng hòa hợp hơn cả sáo và trống
Vì thế, hãy vui vẻ lên khi chơi nhạc

Tu-re-lu-re-lu, pat-a-pat-a-pan
Hãy tới đây, và thật vui vẻ khi chơi nhạc
Trong những ngày Giáng sinh thật vui vẻ này

Trong khi những thiên thần đang bay
Đến nơi vị vua mới chào đời
Ta sẽ hát cho đứa trẻ thiêng liêng
Trong những ngày Giáng sinh thật vui vẻ này

Ngày hôm nay, Chúa và con người trở nên
Ngày càng hòa hợp hơn so với sáo và trống
Vì thế, hãy vui vẻ lên khi các bạn chơi nhạc

Tu-re-lu-re-lu, pat-a-pat-a-pan
Hãy tới đây, và thật vui vẻ khi chơi nhạc
Trong những ngày Giáng sinh thật vui vẻ này

Trong khi những thiên thần đang bay
Đến nơi vị vua tái sinh
Ta sẽ hát cho đứa trẻ thiêng liêng
Trong những ngày Giáng sinh thật vui vẻ này

Tu-re-lu-re-lu-ra-le
Hãy tới đây và lắng nghe họ chơi nhạc
Hãy mang cái trống nhỏ của bạn lại đây
Robin, hãy lấy ống sáo, và lại đây
Tu-re-lu-re-lu-ra-le
Hãy tới đây và lắng nghe họ chơi nhạc

Khi những con người của những ngày xa xưa
Giành cho Vua của muôn vua những lời ca tụng
Trong những ngày Giáng sinh thật vui vẻ này
Hãy mang cái trống nhỏ của bạn lại đây
Robin, hãy lấy ống sáo, và lại đây
Hãy tới đây, và vui vẻ lên
Khi những con người của những ngày xa xưa
Giành cho Vua của muôn vua những lời ca tụng
Trong những ngày Giáng sinh thật vui vẻ này (X2)

--------------------------------
(*): Tiếng các nhạc cụ


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...