Play It Again

Country
MrWind
2256
Play It Again

Lời bài hát

She was sittin' all alone over on the tailgate
Tan legs swingin' by a Georgia plate
I was lookin' for her boyfriend
Thinkin', no way she ain't got one
Soon as I sat down I was fallin' in love
Tryin' to pour a little sugar in her Dixie cup
Talkin' over the speakers in the back of that truck
She jumped up and cut me off

She was like, oh my God, this is my song
I've been listenin' to the radio all night long
Sittin' 'round waitin' for it to come on and here it is
She was like, come here boy, I wanna dance
'Fore I said a word, she was takin' my hand
Spinnin' me around 'til it faded out
And she gave me a kiss
And she said, play it again, play it again, play it again
And I said, play it again, play it again, play it again

I'd gave that DJ my last dime
If he would have played it just one more time
But a little while later
We were sittin' in the drive in my truck
Before I walked her to the door
I was scannin' like a fool AM, FM, XM too
But I stopped real quick when I heard that groove
Man, you should have seen her light up

She was like, oh my God, this is my song
We've been listenin' to the radio all night long
I can't believe that it came back on, but here it is
She was like, come here boy, I wanna dance
'Fore I said a word, she was takin' my hand
Spinnin' in the headlights she gave me a goodnight kiss
And I said, play it again, play it again, play it again
And she said, play it again, play it again, play it again

The next Friday night we were sittin' out under the stars
You should have seen her smile when I broke out my guitar

She was like, oh my God, this is my song
I've been listenin' to the radio all night long
Sittin' 'round waitin' for it to come on and here it is
She was like, come here boy, I wanna dance
'Fore I said a word, she was takin' my hand
Spinnin' in the headlights she gave me a goodnight kiss
And she said, play it again, play it again, play it again
And I said, play it again, play it again, play it again

Yeah, play it again, play it again, play it again
Somebody, play it again, play it again, play it again

Lời Việt

Bài dịch này chưa được duyệt với lý do: Cô ấy ngồi ở cửa hậu của xe
Đôi chân rám nắng đung đưa trước biển số xe vùng Georgia
Tôi tìm bạn trai của cô ấy
Nghĩ thầm chắc cô ấy chưa có bạn trai đâu
Vừa ngồi cạnh tôi đã phải lòng cô ấy
Cố đổ ít đường vào chiếc cốc hiệu Dixie của cô ấy
Gợi chuyện về đôi loa phía sau chiếc xe ấy
Cô ấy đứng dậy và ngắt lời tôi

Cô ấy nói rằng "Đây là bài hát của tôi nè
Tôi đã nghe cả mấy đêm rồi
Chỉ ngồi đợi họ phát tới bài này và giờ thì đến lượt nó rồi"
Cô ấy nói tiếp "Anh đến đây đi, nhảy nhót chút không"
Dù chưa mở lời cô ấy đã nắm lấy tay tôi rồi
Quay tôi vòng vòng tới khi hết bài hát
Và cô ấy trao tôi một nụ hôn
Và cô ấy nói làm lại lần nữa đi
Và tôi nói làm lại lần nữa đi

Tôi cho người dẫn một đồng cuối cùng của tôi
Để anh ta có thể bật lại bài hát đó thêm một lần thôi
Nhưng sau đó một lúc
Chúng tôi ngồi trên xe
Trước khi tôi tiễn cô ấy về cửa
Tôi chỉnh đài như tên ngốc, đài AM, FM, XM
Nhưng tôi dừng lại khi nghe thấy âm thanh ấy
Trời ạ, các bạn nên thấy cô ấy sáng mắt lên

Cô ấy nói rằng "Đây là bài hát của tôi nè
Ta đã nghe cả mấy đêm rồi
Tôi chẳng thể tin họ lại phát lại nó"
Cô ấy nói tiếp "Anh đến đây đi, nhảy nhót chút không"
Dù chưa mở lời cô ấy đã nắm lấy tay tôi rồi
Quay cuồng trước đèn pha và cô ấy trao tôi nụ hôn chúc ngủ ngon
Và cô ấy trao tôi một nụ hôn
Và cô ấy nói làm lại lần nữa đi
Và tôi nói làm lại lần nữa đi

Tối thứ sau sau đó chúng tôi ngồi ngắm sao
Bạn nên thấy nụ cười của cô ấy khi tôi lôi ghita ra

Cô ấy nói rằng "Đây là bài hát của tôi nè
Tôi đã nghe cả mấy đêm rồi
Chỉ ngồi đợi họ phát tới bài này và giờ thì đến lượt nó rồi"
Cô ấy nói tiếp "Anh đến đây đi, nhảy nhót chút không"
Dù chưa mở lời cô ấy đã nắm lấy tay tôi rồi
Quay cuồng trước đèn pha và cô ấy trao tôi nụ hôn chúc ngủ ngon
Và cô ấy trao tôi một nụ hôn
Và cô ấy nói làm lại lần nữa đi
Và tôi nói làm lại lần nữa đi

Ừ thì làm lại lần nữa đi, phát lại bài hát đó đi
Ai đó hãy phát lại bài hát đó đi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...