Porcelain Heart

Unknow Category
MrWind
374
Porcelain Heart

Lời bài hát

[Verse 1]
It beats so strong like a melody
Where do I belong?
You keep spinning me round, round, round
Don't want to come down, down, down
Love to play along in this harmony
Hear them sing our song
You keep making me dance, dance, dance
We got them in a trance, trance, trance

[Chorus]
As good as gold
A traded soul
but I wouldn't change a single thing
My only friend
Let's dance again, but
Please don't break my porcelain heart [x3]

[Verse 2]
Never felt so much electricity
You shot her down don't do that to me
bang, bang, bang
Just because you can, can, can
We kicked off so quick
too much chemistry
I need my seatbelt fixed
You're making me learn, learn, learn
to love the way it burns, burns, burns

[Chorus]
As good as gold
A traded soul
but I wouldn't change a single thing
My only friend
Let's dance again, but
Please don't break my porcelain heart [x3]

You're breaking my... [x4]

[Chorus]
As good as gold
A traded soul
but I wouldn't change a single thing
My only friend
Let's dance again, but
Please don't break my porcelain heart [x3]

Lời Việt

[Đoạn 1]
Con tim đập hối hả như một giai điệu
Em thuộc về nơi nao?
Anh cứ luôn khiến em chao đảo, đảo, đảo
Không muốn lắng xuống, xuống, xuống
Tình yêu phối nhịp cùng bản hòa âm này
Hãy nghe họ hát bài hát của ta
Anh cứ luôn khiến em nhún nhảy, nhảy, nhảy
Ta đã làm họ say mê, mê, mê

[ĐK]
Đẹp tựa vàng
Một tâm hồn bị hoán đổi
Nhưng em sẽ không thay đổi bất cứ điều gì
Người bạn duy nhất của em ơi
Ta cùng nhảy lần nữa nhé
Nhưng xin đừng làm tan nát con tim bằng sứ của em [x3]

[Đoạn 2]
Chưa hề thấy nhiều năng lượng thế bao giờ
Anh đã đốn ngã cô ấy, đừng làm thế với em
Đoàng, đoàng, đoàng
Chỉ vì anh có thể, có thể, có thể
Ta đã tiến tới quá nhanh
Có quá nhiều phản ứng hóa học
Em cần chỉnh lại dây đai chỗ ngồi
Anh đang làm cho em học, học, học
Để yêu cảm giác tình yêu bừng cháy, cháy, cháy

[ĐK]
Đẹp tựa vàng
Một tâm hồn bị hoán đổi
Nhưng em sẽ không thay đổi bất cứ điều gì
Người bạn duy nhất của em ơi
Ta cùng nhảy lần nữa nhé
Nhưng xin đừng làm tan nát con tim bằng sứ của em [x3]

Anh đang làm tan nát... [x4]

[ĐK]
Đẹp tựa vàng
Một tâm hồn bị hoán đổi
Nhưng em sẽ không thay đổi bất cứ điều gì
Người bạn duy nhất của em ơi
Ta cùng nhảy lần nữa nhé
Nhưng xin đừng làm tan nát con tim bằng sứ của em [x3]


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...