Prayer in C

Pop
MrWind
1127
Prayer in C

Lời bài hát

Yeah, you never said a word
You didn't send me no letter
Don't think I could forgive you

See, our world is slowly dying
I'm not wasting no more time
Don't think I could believe you

Yeah, you never said a word
You didn't send me no letter
Don't think I could forgive you

See, our world is slowly dying
I'm not wasting no more time
Don't think I could believe you

Yeah, our hands will get more wrinkled
And I hair will be grey
Don't think I could forgive you

And see the children are starving
And their houses were destroyed
Don't think they could forgive you

Hey, when seas will cover lands
And when man will be no more
Don't think you can forgive you

Yeah, when there'll just be silence
And when life will be over
Don't think you will forgive you

Yeah, you never said a word
You didn't send me no letter
Don't think I could forgive you

See, our world is slowly dying
I'm not wasting no more time
Don't think I could believe you

Yeah, you never said a word
You didn't send me no letter
Don't think I could forgive you

See, our world is slowly dying
I'm not wasting no more time
Don't think I could believe you

Yeah, our hands will get more wrinkled
And I hair will be grey
Don't think I could forgive you

And see the children are starving
And their houses were destroyed
Don't think they could forgive you

Hey, when seas will cover lands
And when man will be no more
Don't think you can forgive you

Yeah, when there'll just be silence
And when life will be over
Don't think you will forgive you

Lời Việt

Đúng là anh chưa từng nói một lời
Anh chẳng gửi tôi lấy một bức thư
Đừng nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho anh

Thế giới dần dần tàn lụi
Tôi sẽ không để thời gian phí hoài nữa đâu
Đừng nghĩ rằng tôi sẽ tin tưởng anh

Đúng là anh chưa từng nói một lời
Anh chẳng gửi tôi lấy một bức thư
Đừng nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho anh

Thế giới dần dần tàn lụi
Tôi sẽ không để thời gian phí hoài nữa đâu
Đừng nghĩ rằng tôi sẽ tin tưởng anh

Đôi bàn tay sẽ có thêm nhiều nếp nhăn
Và tóc sẽ bạc màu theo năm tháng
Đừng nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho anh

Và đứng nhìn lũ trẻ chết dối
Nhà cửa của chúng bị phá tan
Đừng nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho anh

Này khi biển nhấn chìm vạn vật trong bể nước
Và đàn ông không còn có mặt trên đời
Đừng nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho anh

Khi mà chỉ còn lại sự tĩnh mịch
Và khi cuộc sống bị tận diệt
Đừng nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho anh

Đúng là anh chưa từng nói một lời
Anh chẳng gửi tôi lấy một bức thư
Đừng nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho anh

Thế giới dần dần tàn lụi
Tôi sẽ không để thời gian phí hoài nữa đâu
Đừng nghĩ rằng tôi sẽ tin tưởng anh

Đúng là anh chưa từng nói một lời
Anh chẳng gửi tôi lấy một bức thư
Đừng nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho anh

Thế giới dần dần tàn lụi
Tôi sẽ không để thời gian phí hoài nữa đâu
Đừng nghĩ rằng tôi sẽ tin tưởng anh

Đôi bàn tay sẽ có thêm nhiều nếp nhăn
Và tóc sẽ bạc màu theo năm tháng
Đừng nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho anh

Và đứng nhìn lũ trẻ chết dối
Nhà cửa của chúng bị phá tan
Đừng nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho anh

Này khi biển nhấn chìm vạn vật trong bể nước
Và đàn ông không còn có mặt trên đời
Đừng nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho anh

Khi mà chỉ còn lại sự tĩnh mịch
Và khi cuộc sống bị tận diệt
Đừng nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho anh


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé