Promise Me

Unknow Category
MrWind
610
Promise Me

Lời bài hát

Into the fire on my own, hey
I know I wont see your face again, hey
Are you sitting there alone, hey
Are you thinking like me,

All the laughing times,
Of all the sad and loving times,
Everything that's left from us is fading away!

Promise me to think of us as a time so wonderful.
Promise me to think of us still bright still colorful.
Promise me to look back at us as a time in your life you enjoyed.

Surrounded by flames everywhere
What I used to be im not even there
The absence of you is killing me, hey

Are you thinking like me,
All the laughing times, of all the sad and loving times
everything that's left of us, is fading away.

Promise me to think of us as a time so wonderful.
Promise me to think of us still bright still colorful.
Promise me to look back at us as a time in your life you enjoyed.

Promise me, Promise me, I will be fine without you
Promise me, Promise me, Once more in my life to see you
Promise me, Promise me, I will be fine without you
Promise me, Promise me, Once more in my life to see you

Can you promise me to see you?
Can you promise me..

Promise me to think of us as a time so wonderful (so wonderful)
Promise me to think of us still bright still colorful (still colorful)
Promise me to look back at us as a time in your life you enjoyed
x2

Lời Việt

Đơn độc nhảy vào lửa
Anh biết anh sẽ không nhìn thấy khuôn mặt của em một lần nữa
Có phải em đang ngồi đó một mình?
Có phải em đang nghĩ như anh

Về khoảng thời gian vui cười
Hoặc những lúc buồn và yêu thương
Tất cả mọi thứ còn lại từ chúng ta đang tàn úa dần

Hứa với anh là nghĩ về đôi chúng ta như một khoảng thời gian rất tuyệt vời vậy
Hứa với anh là nghĩ về đôi chúng ta vẫn sáng màu, vẫn còn đầy màu sắc
Hứa với anh là nhìn lại đôi chúng ta như một khoảng thời gian trong cuộc đời em mà em đã từng yêu thích

Bao quanh bởi những ngọn lửa khắp mọi nơi
Những gì anh đã từng im lặng thậm chí không có ở đó
Sự vắng bóng em đang giết chết anh, hey

Có phải em đang nghĩ như anh về khoảng thời gian vui cười
Hoặc những lúc buồn và yêu thương
Tất cả mọi thứ còn lại từ chúng ta đang tàn úa dần

Hứa với anh là nghĩ về đôi chúng ta như một khoảng thời gian rất tuyệt vời vậy
Hứa với anh là nghĩ về đôi chúng ta vẫn sáng màu, vẫn còn đầy màu sắc
Hứa với anh là nhìn lại đôi chúng ta như một khoảng thời gian trong cuộc đời em mà em đã từng yêu thích

Hứa với anh, hãy hứa với anh, anh sẽ vẫn tốt dù không có em
Hứa với anh, hãy hứa với anh, trong đời anh còn nhìn thấy em ít nhất là một lần nữa
Hứa với anh, hãy hứa với anh, anh sẽ vẫn tốt dù không có em
Hứa với anh, hãy hứa với anh, trong đời anh còn nhìn thấy em ít nhất là một lần nữa

Em có thể hứa là anh còn nhìn thấy em không?
Em có thể hứa với anh không ...

Hứa với anh là nghĩ về đôi chúng ta như một khoảng thời gian rất tuyệt vời vậy (rất tuyệt vời)
Hứa với anh là nghĩ về đôi chúng ta vẫn sáng màu, vẫn còn đầy màu sắc (đầy màu sắc)
Hứa với anh là nhìn lại đôi chúng ta như một khoảng thời gian trong cuộc đời em mà em đã từng yêu thích
(2x)


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...