Rainy Days And Mondays

Country Rock
MrWind
742
Rainy Days And Mondays

Lời bài hát

Talkin' to myself and feelin' old
Sometimes I'd like to quit
Nothing ever seems to fit
Hangin' around
Nothing to do but frown
Rainy Days and Mondays always get me down.

What I've got they used to call the blues
Nothin' is really wrong
Feelin' like I don't belong
Walkin' around
Some kind of lonely clown
Rainy Days and Mondays always get me down.

Funny but it seems I always wind up-a here with you
Nice to know somebody loves me
Funny but it seems that it's the only thing to do
Run and find the one who loves me. (the one who loves me)

What I feel has come and gone before
No need to talk it out (talk it out)
We know what it's all about
Hangin' around (hangin' around)
Nothing to do but frown
Rainy Days and Mondays always get me down.

Funny but it seems that it's the only thing to do (only thing to do)
Run and find the one who loves me.

What I feel has come and gone before
No need to talk it out (talk it out)
We know what it's all about
Hangin' around (hangin' around)
Nothing to do but frown
Rainy Days and Mondays always get me down.

Hangin' around (hangin' around)
Nothing to do but frown
Rainy Days and Mondays always get me down.

Lời Việt

Tôi tự lẩm bẩm và thấy mình già đi
Có đôi lúc tôi muốn từ bỏ
Chẳng có gì có vẻ thích hợp với tôi
Chơi vơi
Chẳng có gì ngoài cái cau mày khó chịu
Những ngày mưa và những ngày thứ hai luôn làm tôi kiệt sức.

Những gì tôi có được, người ta gọi là mấy thứ nhảm nhí
Cũng không thực sự là sai
Tôi thấy như tôi không thuộc về chúng
Dạo vòng quanh, như một anh hề cô độc
Những ngày mưa và những ngày thứ hai luôn làm tôi kiệt quệ.

Thật khôi hài, có vẻ tôi luôn kết thúc ở đây với em
Thật tuyệt khi biết vẫn còn người yêu mình
Khôi hài làm sao, nhưng có vẻ đó là điều duy nhất nên làm
Chạy đi và tìm người yêu mình (Người yêu tôi).

Những gì tôi cảm nhận được đã đến và đi rồi
Không cần phải nói về chúng nữa (Nói về chúng)
Ta đều biết cả rồi
Chơi vơi (Chơi vơi)
Không có gì ngoài cái cau mày khó chịu
Những ngày mưa và những ngày thứ hai luôn rút kiệt hơi sức của tôi.

Khôi hài làm sao, nhưng có vẻ đó là điều duy nhất nên làm (Điều duy nhất)
Chạy đi và tìm người yêu mình.

Những gì tôi cảm nhận được đã đến và đi rồi
Không cần phải nói về chúng nữa (Nói về chúng)
Ta đều biết cả rồi
Chơi vơi (Chơi vơi)
Không có gì ngoài cái cau mày khó chịu
Những ngày mưa và những ngày thứ hai luôn rút kiệt hơi sức của tôi.

Chơi vơi (Chơi vơi)
Không có gì ngoài cái cau mày khó chịu
Những ngày mưa và những ngày thứ hai luôn làm tôi mệt mỏi....


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...