Red Dress

Pop
Millianary
996
Red Dress
Bài viết này trong quá trình chờ duyệt

Lời bài hát

She’s tried on everything
Everything little thing inside her closet
And she knows it’s getting late
Knows that I’ve been waiting and I’m starving
Cause we’ve been working overtime
She wants to make a night that we’ll remember
And I’m staring at the time
Thinking it’s alright, put on whatever

But I’ve been on my best behavior
Pacing back and forth
And ten thousand lifetimes later
When she walks through the door

I said hey you with the red dress on
I gotta find a way to take it off
I got a lot of love and it's growing strong
When I see you with your red dress on
You in that red dress
You in that red dress

Yeah, it's hard to concentrate
Finish up your plate, she whispers to me
But I got one thing on my mind
As they pour the wine and it consumes me

But I’ve been on my best behavior
Not to cause a scene
But when we finally get home later
It’s just you and me

And I said hey you with the red dress on
I gotta find a way to take it off
I got a lot of love and it's growing strong
When I see you with your red dress on
Hey you with the red dress on
I gotta find a way to take it off
I got a lot of love and it's growing strong
When I see you with your red dress on
You in that red dress
You

Hey you with the red dress on
I said hey you with the red dress on

Hey you with the red dress on
I gotta find a way to take it off
I got a lot of love and it's growing strong
When I see you with your red dress on
You in that red dress
You with that red dress on
You with that red dress on

Lời Việt

Em ấy thử mọi thứ
Kể cả những món phụ kiện nhỏ nhất trong tủ quần áo
Và em biết mình sắp muộn rồi
Biết rằng tôi vẫn đang đợi và sắp chết đói rồi đây
Vì chúng tôi vẫn làm luôn làm tăng ca
Nên em ấy muốn có một buổi tối mà chúng tôi sẽ nhớ mãi
Và tôi thì đang nhìn chằm chằm vào đồng hồ
Nghĩ rằng không quan trọng, mặc gì chẳng được

Nhưng tôi đang thể hiện thái độ tốt nhất có thể
Bước tới bước lui
Và mười nghìn năm sau
Khi em ấy bước qua cánh cửa đó

Tôi thốt lên rằng này cô em khi em mặc chiếc váy đỏ kia
Thì anh phải tìm cách để cởi nó ra thôi
Tình yêu trong anh nhiều lắm và nó ngày càng mãnh liệt hơn
Khi anh thấy em trong chiếc váy đỏ đó
Cô gái trong chiếc váy đỏ
Cô gái trong chiếc váy đỏ đó

Thật sự thì rất khó để tập trung
Lấy thức ăn vào đĩa cùa anh đi,em ấy thì thầm với tôi
Nhưng tôi thì chỉ nghĩ đến mỗi một việc
Khi người bồi bàn tới rót rượu và tôi hoàn toàn bị khuất phục

Nhưng tôi đang thể hiện thái độ tốt nhất có thể
Để không nghĩ đến chuyện đó
Nhưng cuối buổi khi chúng tôi về nhà
Lúc đó chỉ còn tôi và em

Và tôi nói rằng này cô em khi mặc chiếc váy đỏ đó
Thì anh phải tìm cách để cởi nó ra thôi
Tình yêu trong anh nhiều lắm và nó đang ngày càng mãnh liệt hơn
Khi anh thấy em mặc chiếc váy đỏ đó
Này cô em mặc chiếc váy đỏ ơi
Anh phải tìm cách để cởi nó ra thôi
Tình yêu trong anh nhiều lắm và nó ngày càng mãnh liệt hơn
Khi anh ấy em mặc chiếc váy đỏ đó
Em trong chiếc váy đỏ 
Em

Này cô em mặc chiếc váy đỏ ơi
Anh thốt lên này cô em trong chiếc váy đỏ ơi

Này cô em trong chiếc váy đỏ ơi
Anh phải tìm cách để cởi nó ra thôi
Tình yêu trong anh nhiều lắm và nó đang ngày càng mãnh liệt hơn
Khi anh thấy em mặc chiếc váy đỏ đó
Em trong chiếc váy đỏ đó
Em mặc chiếc váy đỏ 
Em mặc chiếc váy đỏ ấy


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé