Riot

Alternative
MrWind
644
Riot

Lời bài hát

RIOT

If you feel so empty
So used up, so let down
If you feel so angry
So ripped off so stepped on
You're not the only one
Refusing to back down
You're not the only one
So get up

Let's start a riot, a riot
Let's start a riot
Let's start a riot, a riot
Let's start a riot

If you feel so filthy
So dirty so fucked up
If you feel so walked on
So painful so pissed off
You're not the only one
Refusing to go down
You're not the only one
So get up

Let's start a riot, a riot
Let's start a riot
Let's start a riot, a riot
Let's start a riot

If you feel so empty
So used up, so let down
If you feel so angry
Just get up

Let's start a riot, a riot
Let's start a riot
Let's start a riot, a riot
Let's start a riot

Lời Việt

CUỘC NÁO LOẠN

Nếu bạn cảm thấy thật trống trải
Kiệt sức, gục ngã
Nếu bạn cảm thấy cáu giận
Thật tan nát, bị chà đạp
Bạn không phải là người duy nhất
Từ chối phải chùn bước
Bạn không phải người duy nhất
Vậy hãy đứng lên

Hãy bắt đầu một cuộc náo loạn, một cuộc náo loạn
Hãy bắt đầu một cuộc náo loạn
Hãy bắt đầu một cuộc náo loạn, một cuộc náo loạn
Hãy bắt đầu một cuộc náo loạn

Nếu bạn cảm thấy mình thật bẩn thỉu
Nhơ bẩn, thật đáng nguyền rủa
Nếu bạn cảm thấy bị lu mờ
Thật đớn đau, bét nhè
Từ chối phải lùi bước
Bạn không phải người duy nhất
Vậy hãy đứng lên

Hãy bắt đầu một cuộc náo loạn, một cuộc náo loạn
Hãy bắt đầu một cuộc náo loạn
Hãy bắt đầu một cuộc náo loạn, một cuộc náo loạn
Hãy bắt đầu một cuộc náo loạn

Nếu bạn cảm thấy thật trống trải
Kiệt sức, gục ngã
Nếu bạn cảm thấy cáu giận
Thật tan nát, bị chà đạp

Hãy bắt đầu một cuộc náo loạn, một cuộc náo loạn
Hãy bắt đầu một cuộc náo loạn
Hãy bắt đầu một cuộc náo loạn, một cuộc náo loạn
Hãy bắt đầu một cuộc náo loạn


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé