Rise

Pop
MrWind
1163
Rise

Lời bài hát

I won't just survive
Oh, you will see me thrive
Can't write my story
I'm beyond the archetype

I won't just conform
No matter how you shake my core
'Cause my roots they run deep, oh

Oh, ye of so little faith
Don't doubt it, don't doubt it
Victory is in my veins
I know it, I know it
And I will not negotiate
I'll fight it, I'll fight it
I will transform

When, when the fire's at my feet again
And the vultures all start circling
They're whispering, "You're out of time”
But still I rise

This is no mistake, no accident
When you think the final nail is in
Think again
Don't be surprised
I will still rise

I must stay conscious
Through the madness and chaos
So I call on my angels
They say

Oh, ye of so little faith
Don't doubt it, don't doubt it
Victory is in your veins
You know it, you know it
And you will not negotiate
Just fight it, just fight it
And be transformed

'Cause when, when the fire's at my feet again
And the vultures all start circling
They're whispering, "You're out of time”
But still I rise

This is no mistake, no accident
When you think the final nail is in
Think again
Don't be surprised
I will still rise

Don't doubt it, don't doubt it
Oh, oh, oh, oh
You know it, you know it
Still rise
Just fight it, just fight it
Don't be surprised
I will still rise

Lời Việt

Tôi sẽ không chỉ tồn tại
Oh, bạn sẽ thấy tôi mạnh lên
Không thể viết câu chuyện của tôi
Tôi vượt ra ngoài khuôn mẫu

Tôi sẽ không chỉ tuân theo khuôn mẫu
Cho dù bạn lay chuyển tâm tôi như thế nào
Vì gốc rễ của tôi chúng ở rất sâu, oh

Oh, đức tin của các ngươi rất ít
Đừng nghi ngờ nó, đừng nghi ngờ nó
Chiến thắng nằm trong máu của tôi
Tôi biết điều đó, tôi biết điều đó
Và tôi sẽ không đàm phán
Tôi sẽ chống lại nó, tôi sẽ chống lại nó
Tôi sẽ biến đổi

Khi, khi đám cháy ở ngay chân của tôi một lần nữa
Và tất cả loài kền kền bắt đầu lượn quanh
Bọn chúng đang thì thầm, "Ngươi hết giờ rồi"
Nhưng rồi tôi vẫn trỗi dậy

Đây không phải là sai lầm, không phải tai nạn
Khi bạn nghĩ rằng đã xong rồi
Nghĩ lại đi
Đừng ngạc nhiên
Tôi sẽ vẫn trỗi dậy

Tôi phải tỉnh táo
Đi qua sự điên rồ và hỗn loạn
Vì vậy, tôi kêu gọi các thiên thần của tôi
Họ nói

Oh, đức tin của các ngươi rất ít
Đừng nghi ngờ nó, đừng nghi ngờ nó
Chiến thắng nằm trong máu của tôi
Tôi biết điều đó, tôi biết điều đó
Và tôi sẽ không đàm phán
Tôi sẽ chống lại nó, tôi sẽ chống lại nó
Tôi sẽ biến đổi

Khi, khi đám cháy ở ngay chân của tôi một lần nữa
Và tất cả loài kền kền bắt đầu lượn quanh
Bọn chúng đang thì thầm, "Ngươi hết giờ rồi"
Nhưng rồi tôi vẫn trỗi dậy

Đây không phải là sai lầm, không phải tai nạn
Khi bạn nghĩ rằng đã xong rồi
Nghĩ lại đi
Đừng ngạc nhiên
Tôi sẽ vẫn nổi dậy

Đừng nghi ngờ nó, đừng nghi ngờ nó
Oh, oh, oh, oh
Bạn biết điều đó, bạn biết điều đó
Vẫn trỗi dậy
Chỉ cần chống lại nó, chỉ cần chiến đấu với nó
Đừng ngạc nhiên
Tôi vẫn sẽ trỗi dậy


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé