Rise Like A Phoenix

Parody
MrWind
2365
Rise Like A Phoenix

Lời bài hát

Waking in the rubble
Walking over glass
Neighbors say we’re trouble
Well that time has passed

Peering from the mirror
No, that isn’t me
Stranger getting nearer
Who can this person be

You wouldn’t know me at all today
From the fading light I fly

Rise like a phoenix
Out of the ashes
Seeking rather than vengeance
Retribution
You were warned
Once I’m transformed
Once I’m reborn
You know I will rise like a phoenix
But you’re my flame

Go about your business
Act as if you’re free
No one could have witnessed
What you did to me

Cause you wouldn’t know me today
And you have got to see
To believe
From the fading light I fly

Rise like a phoenix
Out of the ashes
Seeking rather than vengeance
Retribution
You were warned
Once I’m transformed
Once I’m reborn

I rise up to the sky
You threw me down but
I’m gonna fly

And rise like a phoenix
Out of the ashes
Seeking rather than vengeance
Retribution
You were warned
Once I’m transformed
Once I’m reborn
You know I will rise like a phoenix
But you’re my flame

Lời Việt

Thức dậy trong điêu tàn
Cẩn trọng mọi chuyện
Hàng xóm đàm tiếu chúng ta rắc rối
Thời đó đã qua rồi

Nhìn chăm chú từ tấm gương
Không, đấy không phải là tôi
Một người lạ đang tiến lại gần
Người này có thể là ai

Người không hiểu tôi của ngày hôm nay chút nào
Từ ánh sáng đang tàn, tôi vút bay

Vươn cánh như chim phượng hoàng
Từ đống tro tàn
Tìm kiếm điều gì đó hơn cả sự trả thù
Trừng phạt
Người đã được cảnh báo rồi
Một khi tôi được biến đổi
Một khi tôi được tái sinh
Người biết rằng tôi sẽ vút bay như phượng hoàng
Nhưng người là ngọn lửa của tôi

Tập trung vào việc người làm
Cư xử như thể người tự do
Không ai chứng kiến được
Người đã làm gì với tôi

Vì người sẽ không biết tôi của ngày hôm nay
Và người phải thấy
Để tin rằng
Từ ánh sáng đang tàn, tôi vút bay

Vươn cánh như chim phượng hoàng
Từ đống tro tàn
Tìm kiếm điều gì đó hơn cả sự trả thù
Trừng phạt
Người đã được cảnh báo rồi
Một khi tôi được biến đổi
Một khi tôi được tái sinh

Tôi vút bay vào bầu trời
Người quật tôi xuống nhưng
Tôi sẽ bay

Và vút lên như phượng hoàng
Từ đống tro tàn
Tìm kiếm điều gì đó hơn cả sự trả thù
Trừng phạt
Người đã được cảnh báo rồi
Một khi tôi được biến đổi
Một khi tôi được tái sinh
Người biết rằng tôi sẽ vút bay như phượng hoàng
Nhưng người là ngọn lửa của tôi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...