Runaway Love

Dance
MrWind
905
Runaway Love

Lời bài hát

You see my baby up and hit the road
Where she’s going that’s what nobody knows
I need to find her before another man does
I wouldn’t want him to steal my love
I’m just trying to be cool, cool, cool(trying to be cool)
Whatcha expect me to do(ohh yeah)

I’m just trying to find, find, find; sweet love of mine
I’m running out of time, where is my runaway love?
Searching low and high, know that I’m not giving up
I’d give it all up for us(never be enough)(I won’t stop until I find) my runaway love

See my baby really needs some help
Cause she can never stay at home by herself
She says she needs a little company
Even if she’s not always with me yeahh, ohh
You see my baby up and hit the road
Where she’s going that’s what nobody knows
I need to find her before another man does
I wouldn’t want him to steal my love
I’m just trying to be cool, cool, cool(trying to be cool)
Whatcha expect me to do(ohh yeah)
I’m just trying to find, find, find; sweet love of mine
I’m running out of time, where is my runaway love?

Searching low and high, know that I’m not giving up
I’d give it all up for us(never be enough)(I won’t stop until I find) my runaway love
Why can’t I find (why can’t I find) the love of mine
When you’re standing right in front of my face

Oh, I must be blind, how did I let you get away? (yeah, yeah)
I’m running out of time, where is my runaway love?
Searching low and high, know that I’m not giving up
I’d give it all up for us(never be enough)
(I won’t stop until I find) my runaway love

I’m running out of time, where is my runaway love?
Searching low and high, know that I’m not giving up
I’d give it all up for us(never be enough)
(I won’t stop until I find) my runaway love


Lời Việt

Bạn có thấy bạn gái tôi chạy tới đây chứ
Cô ấy đi tới nói mà chẳng ai biết cả
Tôi cần tìm được cô ấy trước khi cậu chàng khác tìm ra
Tôi không muốn anh ta lấy đi tình yêu của tôi
Tôi đang cố thật bình tĩnh ( cố gắng bình tĩnh)
Em muốn tôi làm gì cơ chứ (Ohh yeah)

Tôi chỉ đang cố tìm tình yêu ngọt ngào của tôi
Tôi hết thời gian rồi, người tình trốn chạy em ở nơi đâu?
Tìm khắp trên dưới, biết rằng tôi không được từ bỏ
Tôi đã hiến dâng tất cả cho cả hai (nhưng chẳng bao giờ là đủ)
(Tôi sẽ không dừng lại) tới khi tìm ra người tình trốn chạy

Bạn thấy không người yêu tôi cần chút giúp đỡ
Vì cô ấy chẳng bao giờ ở nhà một mình cả
Cô ấy nói rằng cần vài người bạn
Dù rằng cô ấy không phải lúc nào cũng quấn lấy tôi yeahh, ohh
Tôi đang cố thật bình tĩnh ( cố gắng bình tĩnh)
Em muốn tôi làm gì cơ chứ (Ohh yeah)

Tôi chỉ đang cố tìm tình yêu ngọt ngào của tôi
Tôi hết thời gian rồi, người tình trốn chạy em ở nơi đâu?
Tìm khắp trên dưới, biết rằng tôi không được từ bỏ
Tôi đã hiến dâng tất cả cho cả hai (nhưng chẳng bao giờ là đủ)
(Tôi sẽ không dừng lại) tới khi tìm ra người tình trốn chạy

Vì sao tôi không thể tìm được (không thể tìm được) người tình trốn chạy
Khi mà em đứng ngay trước mắt

Chắc tôi mù rồi, sao tôi lại để em ra đi chứ (yeah, yeah)
Tôi hết thời gian rồi, người tình trốn chạy em ở nơi đâu?
Tìm khắp trên dưới, biết rằng tôi không được từ bỏ
Tôi đã hiến dâng tất cả cho cả hai (nhưng chẳng bao giờ là đủ)
(Tôi sẽ không dừng lại) tới khi tìm ra người tình trốn chạy

Tôi hết thời gian rồi, người tình trốn chạy em ở nơi đâu?
Tìm khắp trên dưới, biết rằng tôi không được từ bỏ
Tôi đã hiến dâng tất cả cho cả hai (nhưng chẳng bao giờ là đủ)
(Tôi sẽ không dừng lại) tới khi tìm ra người tình trốn chạy


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...